Kako je podžupan Gregor Reichenberg degradiral znanega Mariborčana

Nina Ambrož Nina Ambrož
24.02.2023 02:00
Do knjižnice priljubljenih vsebin, ki si jih izberete s klikom na ♥ v članku, lahko dostopajo samo naročniki paketov Večer Plus in Večer Premium.
NAROČI SE
Glasovno poslušanje novic omogočamo samo naročnikom paketov Večer Plus in Večer Premium.
NAROČI SE
Poslušaj
Potem ko je podžupan Maribora Gregor Reichenberg o Niku Staretu javno razširjal neresnico, obljublja, da se mu bo opravičil.
Andrej Petelinšek

Mariborski podžupan Gregor Reichenberg je diskreditiral in degradiral znanega Mariborčana, večkrat nagrajenega magistra krajinske arhitekture, ki je s svojim strokovnim delom pustil pečat v Mariboru in zunaj Slovenije. Reichenberg je Niku Staretu javno, pred širokim avditorijem, odpisal strokovno vedenje, izobrazbo krajinskega arhitekta in magistrski naziv. Zato ga je prizadel in užalil. Kompromitiral je še enega izobraženca iz Maribora, ki občasno argumentira svoje mnenje o investicijah, plačanih z davkoplačevalskim denarjem, in o projektih, v katerih je izkazan javni interes - Andreja Kocuvana.

Poanta dogodka ni v statusih, akademskih nazivih enega ali drugega ponižanca, ali v čustvenih odzivih, temveč v zavedanju, da so različna mnenja dobra, konstruktivna, četudi zrcalijo dvom ali kritiko. Sploh če jih izražajo tisti, ki imajo strokovno znanje in večletne izkušnje na področju, ki ga komentirajo. Velja jim prisluhniti, saj lahko koristijo vsem.

Razvneta debata o novogradnji na Taboru

"Dotični ljudje, ki ste jih omenili, ne morem si pomagati, da vas ne bi popravil, ne gospod Kocuvan ne gospod Stare nista strokovna javnost," je na januarski seji mestnega sveta dejal Gregor Reichenberg. Pri točki o obravnavi občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za gradnjo stanovanj Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada ob Dvořakovi ulici v Mariboru se je razvila viharna debata in nekateri svetniki so navajali zadržke.

Projekt je med Mariborčani dvignil precej prahu in neodobravanja, zbrali so več kot 120 podpisov proti gradnji na načrtovani lokaciji. Oglasila sta se tudi Stare in Kocuvan. Pomisleke so nekateri občinski svetniki vzeli v obzir - čeprav jih je na koncu 33 glasovalo za OPPN in nihče ni bil proti. V razpravi so izpostavili težavne (predvsem prometne) aspekte, ki bi jih novogradnja lahko še poglobila. A županstvo vztraja pri svojem načrtu in ni pripravljeno na kompromise, da bi gradnjo 60 stanovanj na majhni parceli in v prometno obremenjenem prostoru prilagodili, morda nekoliko spremenili.

"Gospod Kocuvan ima neko drugo izobrazbo. Tudi gospod Niko Stare ni krajinski arhitekt, ampak je po osnovni izobrazbi agronom. To se moramo zavedati, da kadar to govorimo, je to zelo občutljiva tema do nas, ki se pa čutimo strokovna javnost," je na seji poudaril Reichenberg. Podobno dikcijo je ponovil v oddaji Radia Maribor.

Stare osebno in profesionalno prizadet

Niko Stare se je odzval s pismom županu Saši Arsenoviču in podžupanu Reichenbergu. "Objektivno neresnična in žaljiva izjava, za katero se je gospod Reichenberg zavedal, da bo dosegla širok krog ljudi, ima znake kazenskega in civilnega delikta," pravi Stare. Osebno ga je prizadela, "škodi moji časti, dobremu imenu in strokovnemu ugledu. Nastala mi je nepremoženjska škoda." Doživel je odmeve ljudi, ki so podvomili o njegovi izobrazbi in ga spraševali, kaj je resnica.

"Objektivno neresnična in žaljiva izjava, za katero se je gospod Reichenberg zavedal, da bo dosegla širok krog ljudi, ima znake kazenskega in civilnega delikta," pravi Niko Stare.
Andrej Petelinšek

Kadar kdo o kom trdi ali raznaša kaj neresničnega, kar lahko škoduje njegovi časti ali dobremu imenu, čeprav ve, da je to neresnično, je po kazenskem zakoniku lahko kaznovan z zaporom do šest mesecev. Če je takšno obrekovanje storjeno s tiskom, po radiu, televiziji, spletu, drugih sredstvih javnega obveščanja ali na javnem shodu, je obrekovalec lahko kaznovan denarno ali z zaporom do enega leta. Če prizadeti dokaže, da je imel hude posledice, zaporna kazen naraste do dveh let, narekuje zakon.

Zlati grb za dolgoletno delo na področju krajinske arhitekture

Če omenimo nekaj referenc, te nedvomno potrjujejo, da Niko Stare predstavlja strokovno javnost in da Gregor Reichenberg to ve. Stare je magisterij iz krajinske arhitekture dobil na ljubljanski univerzi, kjer je pred tem diplomiral iz agronomije. Med drugim je bil imenovan za krajinskega arhitekta Maribora, bil je član Urbanistične komisije Maribor, prejel je Plečnikovo nagrado za ureditev okolice Treh ribnikov v Mariboru, nagrado za življenjsko delo Društva krajinskih arhitektov in več drugih uglednih priznanj. Mestna občina Maribor mu je leta 2020, ko je Reichenberg že bil podžupan, podelila zlati grb za dolgoletno delo na področju krajinske arhitekture in urbanističnega načrtovanja za učinkovit, sodoben in trajnosten prostorski razvoj mesta. Borcu za zelene površine Maribora so priznali vizionarski pogled in pomemben vpliv na ureditev Maribora.

Gregor Reichenberg in Saša Arsenovič
Andrej Petelinšek

Andrej Kocuvan je univerzitetni diplomirani inženir geodezije in komunale, je sodni izvedenec in cenilec za področje gradbeništva, kar priča, da področje nepremičnin in prostora pozna. Bil je direktor Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.

Za Reichenberga je strokovna javnost večinsko mnenje

Na Večerovo vprašanje, koga podžupan Reichenberg, arhitekt z diplomo v Gradcu, priznava za strokovno javnost, je odgovorila županska piar služba. "Kocuvanovo mnenje podžupan razume kot mnenje zainteresirane javnosti, saj živi v neposredni bližini omenjene investicije. Njegove komentarje s področja arhitekture, grajenega prostora in urbanizma pa jemlje z zadržkom," so pojasnili. "Seveda so podžupanu Reichenbergu poznana dejstva o izobrazbi gospoda Nika Stareta. Za nepopolno informacijo o njegovi izobrazbi se mu bo opravičil na mestu, kjer jo je podal - na naslednji seji mestnega sveta," torej javno. Zasebno mu je podžupan poslal SMS-sporočilo z opravičilom.

Piarovci so dodali, da Staretova mnenja "s področja njegove stroke sprejema, njegov doprinos k mestu Maribor je neprecenljiv in nedvomen, težko pa se strinja, da gre za strokovna mnenja na področju arhitekture, oblikovanja grajenega prostora in urbanizma. Šteje jih kot mnenje posamičnega strokovnjaka svojega področja - to je krajinske arhitekture, in ne kot generalno mnenje stroke. Strokovna javnost predstavlja večinsko mnenje stroke," razlagajo Reichenbergovo stališče.

Ob tem velja spomniti, da se je zoper nekaj občinskih projektov in ravnanj (brv, potopni smetnjaki, postopek občinskega prostorskega načrta) že večkrat izjasnilo večinsko mnenje oziroma Društvo arhitektov Maribor, ki združuje skoraj 300 strokovnjakov in podpornikov. Vendar kljub množičnosti in profesiji niso bili upoštevani.

Želite dostop do Večerovih digitalnih vsebin?
Izberite digitalni paket po vaših željah in si zagotovite dostop do spletnih vsebin na vecer.com že za 1,49 €
Želim dostop

Sposojene vsebine

Več vsebin iz spleta