"Treba si je želeti spremembe"

Do knjižnice priljubljenih vsebin, ki si jih izberete s klikom na ♥ v članku, lahko dostopajo samo naročniki paketov Večer Plus in Večer Premium.
NAROČI SE
Glasovno poslušanje novic omogočamo samo naročnikom paketov Večer Plus in Večer Premium.
NAROČI SE
Poslušaj
Shutterstock

Kako bi moralo biti organizirano zdravstvo, da bi omogočalo zdravstveno obravnavo, ki v središče postavlja bolnika? Kakšni so predpogoji zdravstvenega sistema, kakšne so najpogostejše ovire in kakšno vlogo imajo pri tem bolniki?

O vsem tem smo se pogovarjali s prof. dr. Janom Hazelzetom, svetovalcem za uvajanje na vrednosti temelječe zdravstvene obravnave (NaVTeZ).

prof. dr. Jan Hazelzet
Osebni arhiv

Prof. dr. Hazelzet je dolgoletni sodelavec na Univerzitetnem medicinskem centru Erasmus (Erasmus MC) v Rotterdamu na Nizozemskem. Erasmus MC je koncept NaVTeZ uvedel že 2013 in dokazal, kako je mogoče doseči najboljše rezultate zdravljenja za bolnika glede na vložena sredstva. Ključna prednost ustanove je razprava o rezultatih zdravstvene obravnave z bolnikom, kar zdravstvenim delavcem omogoča, da zdravljenje prilagodijo bolnikovim potrebam. Njihov pristop sledi sloganu »oblikuj, naredi, nauči se, izboljšaj in deli znanje z drugimi«, zato svoje pozitivne izkušnje in uspehe pogosto podelijo na podobnih ustanovah v Evropi, ki bi želele vpeljati model NaVTeZ.

Model NaVTeZ je bil prvič predstavljen pred skoraj dvema desetletjema. Ali je model še aktualen?

Vedno bolj jasno postaja, da mora biti zdravstvena obravnava personalizirana, temeljiti na vrednosti in trajnostna, kar pomeni, da je celoten proces organiziran optimalno in osredotočen na najboljše rezultate in izkušnje za posameznika. Dolgoročna perspektiva tako izbira zdravje namesto bolezni. In če se NaVTeZ pravilno izvaja, je to zelo dober vodilni koncept. Vsekakor je zdaj pravi trenutek, da ga uresničimo.

Nizozemska je ena prvih držav v Evropi, ki je vpeljala NaVTeZ. Kakšni so trenutni rezultati vpeljave tega modela?

Erasmus MC je bila med nizozemskimi bolnišnicami ena prvih, ki je uvedla NaVTeZ kot vodilni koncept. Začeli smo s šestimi pilotnimi boleznimi, torej rak dojke, možganska kap, rak mehurja, zajčja ustnica, rak glave in vratu ter Turnerjev sindrom. Najprej je bilo treba oblikovati ekipo, nato osnovati klinično pot, najti široko zastopanost bolnikov in izbrati rezultate, o katerih sta poročala tako zdravnik kot bolnik. Nazadnje je bil ocenjen in izmerjen nabor rezultatov. Tri bolezni so se uvrstile v seznam zdravljenj bolezni, ki so osredotočeni na bolnika, ki jih objavlja Mednarodni konzorcij za merjenje rezultatov v zdravstvu (ICHOM). Za vsako bolezen naredijo izbor pomembnih informacij (letaki, brošure, slovar, statistika...), izidov različnih zdravljenj, zapisana so tudi orodja za merjenje, časovne točke in faktorji prilagoditve tveganja. Ti standardizirani sklopi, ki se nenehno pregledujejo in dopolnjujejo, omogočajo merjenje, analizo in izboljšavo rezultatov zdravljenj. Kasneje so se na ICHOM iz Erasmus MC pridružila še druga zdravljenja za bolezni, kot so družinske hiperholesterolemija, multipli mielom, prirojena srčna napaka in hemofilija.

Shutterstock

Kako na Erasmus MC merite kakovost zdravljenja?

Vsak novi bolnik, ki pride v Erasmus MC, mora pred prvim obiskom in nato ponovno po šestih mesecih odgovoriti na osnovna vprašanja o kakovosti življenja. O teh rezultatih se nato pogovorimo z bolniki in po možnosti prilagodimo diagnostično in/ali terapevtsko pot. Naš medicinski center je zelo aktiven v Zvezi evropskih univerzitetnih bolnišnic (EUHA) in intenzivno sodeluje s preostalimi devetimi univerzitetnimi bolnišnicami, med drugim tudi na področju NaVTeZ. Nov skupni projekt, imenovan Observatoriji zdravstvenih rezultatov (Health Outcomes Observatories, H2O), povezuje nacionalne observatorije, da lahko bolniki primerjajo svoje rezultate z bolniki, ki imajo isto bolezen.

Ali morajo biti izpolnjeni določeni predpogoji zdravstvenega sistema pred uvedbo NaVTeZ?

Treba si je želeti spremembe.

»Think big, but start small« (Razmišljaj širše, a začni z malim), bi svetoval. Začnite s temi ambasadorji in pustite, da utrejo pot ostalim.

Katere pa so največje ovire pri uvajanju NaVTeZ?

Nasprotje od zgoraj naštetega. Denimo uvajanje koncepta v organizaciji, ki na to ni pripravljena ali pa strokovnjaki niso prepričani o uporabnosti projektov, kot je PROMs (Patient Reported Outcome Measures, v prevodu Meritve rezultatov, o katerih so poročali bolniki), ki se osredotoča na bolnika in njegov pogled na bolezen. Strokovno osebje mora biti pripravljeno sprejemati skupne odločitve z bolnikom. Prav tako je pri uvajanju modela zelo pomembna ustrezna informacijska podpora.

Kakšna mora biti infrastruktura, da je uvedba modela učinkovita in uspešna?

Institucija mora imeti možnost pošiljanja in prejemanja izpolnjenih vprašalnikov, ki so integrirani z elektronskim zdravstvenim kartonom. Rezultate pa je treba vizualizirati na smiseln način, da so pregledni in jih je enostavno primerjati. 

Kakšno vlogo imajo torej bolniki?

Shutterstock

Vse več se vlaga v zdravstvo, a zdi se, da to ni povezano z boljšo oskrbo ali boljšimi zdravstvenimi rezultati. Lahko NaVTeZ reši to težavo?

Vrednost v konceptu NaVTeZ je opredeljena kot najboljši rezultati in izkušnje, ki so pomembni za bolnike, v razmerju s stroški, ki so potrebni za doseganje teh rezultatov.

Dodatna spodbuda za ta učni cikel je lahko tudi povračilo, ki temelji na vrednosti.

Ali obstajajo kakšne pobude znotraj EU, kjer lahko Slovenija sodeluje ali pridobi najboljše prakse?

Veliko jih je, že omenjena Observatoriji zdravstvenih rezultatov (H2O) in iniciativa ICHOM, pa projekt EHDEN (Evropska mreža zdravstvenih podatkov) in EHDS (Evropski zdravstveni podatkovni prostor).

Univerzitetni medicinski center Erasmus (Erasmus MC ali EMC) s sedežem v Rotterdamu na Nizozemskem je največji in eden najbolj uglednih znanstvenih univerzitetnih medicinskih centrov v Evropi. Je največji od osmih univerzitetnih medicinskih centrov na Nizozemskem, tako po prihodkih kot po številu postelj. Med prvimi je že leta 2013 uvedel model NaVTeZ, ki je v središče postavil bolnika in njegovo zdravje. Tri osrednje naloge na Erasmus MC so skrb za bolnike, izobraževanje in raziskovanje. K temu dodajajo še četrto nalogo, ki je valorizacija znanja, pridobljenega z raziskavami. Znanstveniki na Erasmus MC namreč sodelujejo v številnih vrhunskih mednarodnih medicinskih raziskavah, ki pomagajo razumeti, zdraviti in preprečevati bolezni in zdravstvena stanja. Njihova medicinska fakulteta, ki je del Erasmus MC-ja, nagovarja tudi najbolj ambiciozne, vedoželjne in nadarjene študente, saj poleg zahtevnih medicinskih tem obravnava tudi vprašanja zdravstvene obravnave prihodnosti.
Shutterstock
Želite dostop do Večerovih digitalnih vsebin?
Izberite digitalni paket po vaših željah in si zagotovite dostop do spletnih vsebin na vecer.com že za 0,78 €
Želim dostop

Sposojene vsebine