Plače funkcionarjev: Koliko se splača biti župan ali podžupan na Koroškem?

Jasmina Detela Jasmina Detela
24.05.2023 07:00
Do knjižnice priljubljenih vsebin, ki si jih izberete s klikom na ♥ v članku, lahko dostopajo samo naročniki paketov Večer Plus in Večer Premium.
NAROČI SE
Glasovno poslušanje novic omogočamo samo naročnikom paketov Večer Plus in Večer Premium.
NAROČI SE
Poslušaj
Jasmina Detela

Preverili smo, koliko zaslužijo koroški župani, ki funkcijo povečini opravljajo poklicno, njihovi podžupani in hkrati, kolikšne so sejnine članov občinskega sveta. Plače županov so določene z zakonom in odvisne od števila prebivalcev občine, ki jo vodijo, pri plačah podžupanov pa lahko prihaja do precejšnjih razlik, odvisno od števila, področij dela, načina dela (poklicno, nepoklicno). V osnovi so sicer plače podžupanov vezane na plačo županov, a jim konkreten plačni razred v okviru zakonskega razpona določi prav župan. Objavljamo osnovne bruto plače. Ob tem velja omeniti, da so se z aprilom večini zaposlenih v javnem sektorju (tudi funkcionarjem) uvrstitve delovnih mest nazivov in funkcij povišale za en plačni razred.

Nihče od podžupanov ni zaposlen na občini

V uvodu še nekaj dodatnih splošnih pojasnil za lažje razumevanje. Občinski funkcionarji svojo funkcijo opravljajo poklicno ali nepoklicno. V soglasju z županom se lahko poklicni podžupan odloči, da bo zaposlen na občini. Če župan opravlja funkcijo nepoklicno, mu v skladu z določili zakona o lokalni samoupravi pripada plačilo v višini 50 odstotkov plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno. Enako velja za podžupane, pri čemer pa višino plačila določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil. V obeh primerih se pri tem ne upošteva dodatek na delovno dobo. Plača za poklicne občinske funkcionarje je določena v skladu z zakonom o sistemu plač v javnem sektorju. Župani in podžupani so v določen plačni razred uvrščeni glede na število prebivalcev v lokalni skupnosti. Župani so po tem kriteriju tudi razvrščeni - med 47. in 60. plačnim razredom, podžupani pa se razvrščajo med 32. in 51. plačnim razredom. Pri tem so poleg velikosti občine pomembna tudi njihova pooblastila, so pojasnili pri ministrstvu za javno upravo.

Deset koroških županov funkcijo opravlja poklicno, neprofesionalna župana sta le prevaljski Matic Tasič in župan Občine Ribnica na Pohorju Srečko Geč, ki prejemata polovično bruto plačo v višini 1700,68 evra oziroma 1397 evrov, slednji je uvrščen v 47. plačni razred. Slovenjgraški župan Tilen Klugler je uvrščen v 54. plačni razred, njegova plača za april je znašala 3933,80 evra. Tomaž Rožen, župan druge največje koroške občine, Občine Ravne na Koroškem, je zaslužil 3401,31 evra bruto. Na občinah oziroma župane smo povprašali tudi, ali se splača biti župan, saj je iz portala plač javnega sektorja denimo razvidno, da jih ponekod s plačo prekašajo njihovi direktorji. Direktorica slovenjgraške občinske uprave Darja Vrčkovnik je marca zaslužila 4746 evrov bruto, črnjanske občinske uprave Irena Nagernik 3777 evrov bruto, Bogdan Slemenik, direktor občinske uprave Mislinja, 3512 evrov, Vlasta Kupljen, direktorica občinske uprave na Ravnah 3421 evrov bruto, tajnik Občine Prevalje Danilo Vute 3518 evrov bruto, Marjana Švajger, direktorica občinske uprave v Radljah 3529 evrov bruto ... Splošno znano je tudi, da so precej višje od županskih tudi plače direktorjev komunalnih podjetij, ki so sicer v 100-odstotni lasti občin, ponekod se županskim plačam približajo tudi vodilni uslužbenci v javnih zavodih.

Kot se strinjajo vsi vprašani, bi bilo županske plače smotrno povišati, kar utemeljujejo s tem, da se obseg, zahtevnost in odgovornost dela lahko kosa s funkcijami državne ravni. Plača župana bi morala biti merilo za plače ostalih vodilnih delavcev v zavodih in podjetjih, katerih ustanovitelj je občina, in jih ne bi smele presegati. Da je funkcija župana odgovorna, zahteva se konstantna angažiranost, kljub temu pa niso upravičeni do nadurnega dela, delovne uspešnosti, stalne pripravljenosti, sejnin, še izpostavljajo.

Štiri občine z dvema podžupanoma

Zanimive so tudi plače podžupanov, ki jim, kot smo že omenili, plačni razred v okviru zakonskega razpona določi župan, upoštevajo pa se tudi njihove zadolžitve. Na Koroškem najmanj zaslužita podžupana v Občini Mežica in Črna na Koroškem. Kot je pojasnila črnjanska županja Romana Lesjak, je podžupan Bojan Gorza uvrščen v najnižji dovoljeni plačni razred (35.), saj je zadolžen le za cestno komunalno gospodarstvo, zato je tudi njegova nagrada nižja. Najvišji znesek prejmeta slovenjgraški podžupan in podžupanja Peter Pungartnik in Martina Šisernik. Na občini pojasnjujejo, da zato, ker sta zaradi obsega dela nepogrešljiva pri izvajanju strokovnih nalog mestne občine na številnih področjih dela. Pungartnik pokriva področje gospodarstva, Šisernikova negospodarstvo.

V delo sta vpeta dnevno, tudi čez vikende in ob praznikih. Njune obveznosti še zdaleč niso povezane le s protokolarnimi obveznostmi na dogodkih in prireditvah. Opravljata vse naloge, ki jih opravlja župan v okviru svoje reprezentativne funkcije, poleg tega tudi vsebinsko odločata o zadevah, za katere ju župan posebej pooblasti. V času njegove odsotnosti opravljata vse županove tekoče posle. Podžupana kljub razponu plačnih razredov (od 39. do 46.) nista uvrščena v najvišji možni plačni razred, razporejena sta v 41. oziroma 45. plačni razred. Oba sta tudi člana mestnega sveta, kjer za delo v njem ne prejemata sejnine, delujeta tudi v odborih in komisijah pri mestnem svetu, za kar prav tako ne dobita plačila. "Pri plačilu jih zaradi statusa mestne občine in z njim povezanih nalog ni mogoče primerjati z ostalimi koroškimi občinami, primerjali bi ju lahko kvečjemu z nagradami podžupanov v ostalih mestnih občinah," so zapisali pri slovenjgraški občini, kjer so prepričani, da bi glede na obseg dela lahko bila njuna nagrada še višja. Zanimiv način delitve imajo na Prevaljah, kjer sta že tradicionalno dva podžupana. Dogovor je, da se v primeru, ko sta imenovana dva, nagrada zanju razdeli na dva enaka dela od višine nagrade, ki bi jo prejemal en podžupan. Vsak od dveh podžupanov tako na mesec "zasluži" 472,16 evra bruto. Obseg dela obeh podžupanov se je zaradi številnih investicij občutno povečal (gradi se plezalni center, vodovod, kanalizacija, začela se bo sanacija Družbenega doma ...), zato razmišljajo o delni korekciji nagrade, so pojasnili pri prevaljski občini.

Želite dostop do Večerovih digitalnih vsebin?
Izberite digitalni paket po vaših željah in si zagotovite dostop do spletnih vsebin na vecer.com že za 0,78 €
Želim dostop

povezani prispevki

Sposojene vsebine

Več vsebin iz spleta