Jasmina Detela
Jasmina Detela
Jasmina Detela, novinarka, ki povečini spremljam dogajanje v koroški regiji. Zanimajo me socialne in družbene teme. Rada imam ljudi in njihove zgodbe. Zanimajo me tudi teme s področja duhovnosti in osebnostne rasti. Pri poročanju na prvo mesto postavljam nepristranskost, poštenost in uravnoteženost. Vedno se pri delu trudim preveriti vsa dejstva in okoliščine.

ČLANKI AVTORJA