Ali lahko zaščitno embalažo iz stiropora nadomesti lignocelulozna biomasa iz invazivnih tujerodnih rastlin?

Oglasno sporočilo Oglasno sporočilo
22.05.2023 11:47

Podjetje Surovina ima več desetletij izkušenj na področju ravnanja z odpadki.

Do knjižnice priljubljenih vsebin, ki si jih izberete s klikom na ♥ v članku, lahko dostopajo samo naročniki paketov Večer Plus in Večer Premium.
NAROČI SE
Glasovno poslušanje novic omogočamo samo naročnikom paketov Večer Plus in Večer Premium.
NAROČI SE
Poslušaj
Shutterstock

Z zavedanjem naše ključne vloge v krožnem gospodarstvu, se zavzemamo za razvoj in vzpostavitev novih krožno-trajnostnih modelov različnih odpadnih tokov.

Projekt LEAP obravnava nekatere izzive na področju strategije EU za odpadno plastično embalažo v smislu njene zamenjave z materiali, ki jih je lažje reciklirati; naslavlja problem prehoda na bolj trajnostno gospodarjenje z viri z nizkim ekološkim odtisom. Za zaščito gospodinjskih aparatov se v večini uporablja EPS (stiropor) zaradi njegovih mehanskih lastnosti. Ima pa negativne vplive na okolje in nizko stopnjo recikliranja; zato je namen projekta razvoj naslednje generacije napredne funkcionalne embalaže, ki vključuje biomaso invazivnih rastlin in omogoča proizvodnjo visoko zmogljivih embalažnih rešitev.

Drug problem, ki ga projekt naslavlja posredno, je problematika razširjenosti invazivnih tujerodnih rastlin in pravilnega ravnanja z njimi. Invazivne vrste so zelo prilagodljive na pogoje v naravi in se v okolju uspešno in hitro razširjajo. S tem povzročajo škodo v okolju (zdravstvene težave, gospodarsko škodo), predvsem pa zmanjšujejo biotsko raznovrstnost, saj v okolju tekmujejo z avtohtonimi vrstami za življenjski prostor, hrano, vodo, svetlobo. Popolna odstranitev invazivnih rastlin iz okolja praktično ni mogoča, lahko pa z nekaterimi ukrepi omejimo širjenje in zmanjšamo sestoje: s pravočasnim odstranjevanjem (pred cvetenjem in odstranjevanjem že posamezni rastlin - preprečimo razširjanje), z odstranjevanjem celotnih rastlin (tudi podzemnih delov), z redno košnjo večjih sestojev, s pravilnim ravnanjem odstranjenih rastlin: cvetove in podzemne dele oddamo v sežig.

Arhiv naročnika

Podjetje Surovina skupaj s projektnimi partnerji skuša uresničiti cilj: Razvoj in prikaz rešitev oblikovanja zaščitne embalaže iz lignoceluloznih rastlinskih vlaken, ki bo predstavljala alternativo EPS embalaži tudi za težje in transportno bolj obremenjene izdelke. Projekt s trajnostnim prehodom v krožno gospodarstvo, ki temelji na biorazgradljivosti, povečanju ponovne uporabe in recikliranja, zmanjšanju odlaganja in sežiganja odpadne embalaže ter rabe virov surovin, prispeva k uresničevanju Direktive (EU) 2019/904 o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje. Hkrati še obravnava problem recikliranja odpadkov iz invazivnih rastlin. S prehodom iz EPS na bio-celulozno embalažo bo to direktno vplivalo na zmanjšanje emisij CO2 - skladno z akcijskim načrtom evropskega krožnega gospodarstva, ki je pomemben steber evropskega zelenega dogovora.

V projektu se bodo določila jasna pravila in zasnovali postopki pravilnega odstranjevanja, zbiranja in predpriprave rastlinskih odpadkov invazivnih vrst za vzpostavitev in demonstracijo krožno-trajnostnega poslovnega modela za načrtovanje in izdelavo embalaže iz lignocelulozne biomase. Vzpostavila se bo učna-demonstracijska mreža za izobraževanje in ozaveščanje o pomenu celulozne embalaže.

V četrtek 25. maja 2023 organiziramo akcijo ozaveščanja in odstranjevanja invazivnih tujerodnih rastlin v Stražunskem gozdu. Lepo vabljeni!

Arhiv naročnika
Želite dostop do Večerovih digitalnih vsebin?
Izberite digitalni paket po vaših željah in si zagotovite dostop do spletnih vsebin na vecer.com že za 1,49 €
Želim dostop

Sposojene vsebine