Poziv proti gradnji v Dvořakovi ulici, ker lahko neprimerna lokacija pokvari dobro idejo

Nina Ambrož Nina Ambrož
26.01.2023 06:06
Do knjižnice priljubljenih vsebin, ki si jih izberete s klikom na ♥ v članku, lahko dostopajo samo naročniki paketov Večer Plus in Večer Premium.
NAROČI SE
Glasovno poslušanje novic omogočamo samo naročnikom paketov Večer Plus in Večer Premium.
NAROČI SE
Poslušaj
Ne sprejmite slabih prostorskih odločitev, gradite preudarno, županstvo in stanovanjski sklad pozivajo Mariborčani, ki so se udeležili javne obravnave OPPN za gradnjo med Dvořakovo ulico, Ulico Moše Pijada in Verstovškovo ulico.
Andrej Petelinšek

Zamisel Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada (JMSS) Maribor, ki želi na Taboru postaviti in tržiti kompleks s stanovanji za oddajo mladim v profitni, predvidoma petletni najem, žanje nenaklonjenost civilne in strokovne javnosti. Zbrali so več kot 120 podpisov proti projektu. Njihove reakcije niso zgolj čustvene, ampak zajemajo razumsko presojo. Problematizirajo zlasti neustrezno lokacijo.

Na javni obravnavi, ki je del postopka sprejemanja občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) in je za to novogradnjo potekala prejšnji teden, so občani apelirali na mestne svetnike, naj odgovorno, celostno razmišljajo o prostoru in ne podprejo načrta. Zbralo se jih je kakšnih 30. Direktorica JMSS Irena Španinger, županstvo Saše Arsenoviča in predstavniki podjetja Urbis, ki je sestavil OPPN, njihove pomisleke zavračajo. Več posluha in sočutja sta na srečanju izkazala arhitekta Maruša Zorec in Gašper Medvešek, del ekipe, po katere načrtu bi gradili bloka. Vendar imata moč in odločilni vpliv, kako se bo projekt razvijal, investitor, torej stanovanjski sklad, in mestna oblast, vključno z mestnim svetom.

Majhen prostor, čim več stanovanj in čim manj parkirišč

"Škoda, da tako dober skupnostni koncept gradnje ni našel boljše lokacije. Sporna lokacija naredi dobro arhitekturno idejo invalidno." V teh besedah občana Andreja Kocuvana, udeleženega v razpravi, je pomembno sporočilo. Kocuvan navaja izračune o prekoračeni izrabi prostora. Spomnimo. JMSS želi v polkrožni vogal na 1868 kvadratnih metrih med Dvořakovo ulico, Ulico Moše Pijada in Verstovškovo ulico na Taboru stisniti dve povezani večstanovanjski stavbi, z največ petimi nadstropji. Predvidenih je skupno približno 60 stanovanj.

Arhitekturna ideja
Zaps
Andrej Petelinšek

Arhitekti so se morali spopasti z velikopotezno idejo in jo umestiti v tesen, prometno (pre)obremenjen in z zelenimi površinami podhranjen prostor. Zorec in Medvešek, katerih rešitev je zmagala na javnem arhitekturnem natečaju, na sredini razpravi o tem nista govorila. Pojasnila sta, da bo objekt "prinašal moderno, skupnostno obliko bivanja, kakršna dobro deluje v tujini, in ohranjal javni prostor". To bi dosegli s skupnimi, večnamenskimi prostori (v pritličju, na strehi) in povezanimi ganki na zunanji strani bloka. Na zahodnem delu kompleksa je definiran odprt vogal oziroma pokrita pasaža, ki omogoča prehod v notranje dvorišče z otroškim igriščem. V treh ali opcijsko dveh podzemnih etažah so zamišljene garaže za stanovalce, kolesarnica in shrambe. Računa se, da bodo stanovalci uporabljali car sharing in javni transport, zato naj bi bilo (čim) manj parkirnih mest.

Da je to nerealno, svarijo občani. V kompleksu bi lahko ponudili parkirišča stanovalcem sosednjih stavb, predlagajo, in tako prispevali k prostorski urejenosti kaotičnega kareja, sploh če gre za povezovalni, skupnostni koncept soseske brez ograj. A je ta zgrešen, ker "takšne soseske na Dunaju rastejo kot cela naselja, pri nas pa to silite na majhen prostor", je utemeljil Darko Ivanišin. Nanizal je več tehničnih pomanjkljivosti projekta.

Lokacija bolj kot za mlade primerna za starejše

Natančno število parkirnih mest in stanovanj v kompleksu ob Dvořakovi ulici se bo določilo v projektni dokumentaciji, piše v OPPN, ki ga bodo mestni svetniki obravnavali na današnji seji. Ocena je: 190 novih prebivalcev, od tega 120 odraslih in 70 otrok. Zmogljivost bližnjih vrtcev in šol ni problematična kratkoročno, je pa dolgoročno, je omenjeno v dokumentaciji OPPN. Osnovno zdravstveno varstvo in športna infrastruktura ne zadostujeta niti obstoječemu stanju na Taboru, kaj šele prihodnjemu s priseljenci. Zato argument direktorice Irene Španinger, da so lokacijo izbrali zaradi ugodnega zaledja z vrtci, šolami in ambulantami, meščanov ne prepriča. Čudi jih, da je blok za družine z otroki ob gosto prometnem križišču lahko optimalna varianta.

Andrej Petelinšek

"Ali ne bi bila tam (blizu je UKC Maribor) bolj primerna stanovanja za starejše?" logično sklepajo. "Ta denar bi lahko porabili za več stanovanj za mlade," pravijo. Skrbi jih negospodarnost desetmilijonske investicije, za katero bo JMSS najel kredit. "Zato da bo zdaj enosmerna Dvořakova ulica postala dvosmerna, se ji bosta odvzela pločnik in kolesarska steza," je pripomnila Majda Gorjup. Občinski uradnik Aleš Klinc je pojasnil, da avtobusnega pasu ne bo več, zato naj bi bilo dovolj prostora za dvosmernico in drevored ob bloku. Podatek Nika Stareta, da se bo s projektom "posegalo na parcelo sosednjega bloka, ki sploh ni v lasti investitorja", je izzvenel brez odgovora. Maja Reichenberg Heričko, vodja prostorskega resorja Mestne občine Maribor, je zatrdila, da sledijo vsem predpisanim proceduram in spoštujejo pravila. Debato je poskušala omejiti z argumentom, da "se OPPN ne ukvarja s širino prostora". A prav to, širše razpravljanje in dojemanje prostora, je ključno za kakovostno načrtovanje, kje in kako se bo gradilo ter živelo v Mariboru.

Irena Španinger (JMSS), Maja Reichenberg Heričko (MOM), Natalija Babič (Urbis), Dijana Božić (Urbis) in arhitekt Gašper Medvešek 
Andrej Petelinšek
Maruša Zorec, arhitektka
Andrej Petelinšek

 

Želite dostop do Večerovih digitalnih vsebin?
Izberite digitalni paket po vaših željah in si zagotovite dostop do spletnih vsebin na vecer.com že za 1,49 €
Želim dostop

Sposojene vsebine

Več vsebin iz spleta