Mariborski župan Arsenovič poskuša z novim paketom podražitev: Kakšni so tokrat predlogi povišanja cen?

Igor Selan Igor Selan
24.05.2023 04:42
Do knjižnice priljubljenih vsebin, ki si jih izberete s klikom na ♥ v članku, lahko dostopajo samo naročniki paketov Večer Plus in Večer Premium.
NAROČI SE
Glasovno poslušanje novic omogočamo samo naročnikom paketov Večer Plus in Večer Premium.
NAROČI SE
Poslušaj
Ura parkiranja na Slomškovem trgu bi se iz 1,5 podražila na 1,7 evra.
Sašo Bizjak

Cena parkiranja v Mariboru bi bila lahko v kratkem dražja. Parkiranje ob sobotah bi ostalo sicer še naprej brezplačno, bi se pa podražile vse ostale urne postavke. Cena ure parkiranja izven centra mesta bi se podražila na 60 centov (zdaj 50 centov), v centru mesta bi po novem stala en evro (zdaj 80 centov), na Orožnovi in Slomškovem trgu 1,7 evra (zdaj 1,5 evra), na zaprtih parkiriščih pa 1,5 evra (zdaj 1,2 evra).

"Vse ostale cene, ki so vezane na zaposlene in stanovalce, torej cena dovolilnic ter najem parkirnega mesta, ostanejo enake. Želimo namreč, da dnevni migranti poiščejo neke alternative, s tem pa omogočimo boljše pogoje za vse ostale," je na srečanju z novinarji pred jutrišnjo sejo mestnega sveta povedal Andraž Mlaker iz občinskega urada za promet.

S paketnimi vozovnicami do večje uporabe avtobusov

Če bodo mestni svetniki za, bo od 1. junija dražji tudi mestni avtobusni promet. Enkratna vozovnica, kupljena v predprodaji, bi namesto en evro stala 1,3 evra, vozovnica, kupljena pri vozniku, bi se iz dveh podražila na 2,5 evra, iz 30 na 36 evrov bi se podražile tudi mesečne vozovnice. Bi pa se interval vožnje iz sedanjih 60 podaljšal na 75 minut. "Pri tem smo skrbno pregledali vse socialne kategorije, zato vožnja za otroke do 6. leta starosti ostaja brezplačna, prav tako tudi cene za otroke, stare od 6 do 15 let," je povedal direktor Marproma Ranko Šmigoc.

Cena vožnje z mestnim avtobusom, kupljene vnaprej, bi se po predlogu zvišala z enega evra na 1,3 evra.
Igor Napast

Ob tem Marprom z junijem predlaga tudi nov paket vozovnic, ki bodo povezane z nekaterimi parkirišči. "Prvo takšno parkirišče je pod Koroškim mostom. Mesečna uporaba tega parkirišča skupaj z mesečno vozovnico za avtobus bo stala 49 evrov. Druga cona, ki je prav tako že pripravljena, je parkirišče Magdalena, kjer bosta parkiranje in avtobus stala 39 evrov. Za isti namen pripravljamo tudi parkirišče pri dvorani Tabor in novo parkirišče na Mlinski. S temi paketi želimo predvsem razbremeniti promet v mestu in povečati uporabo avtobusov. To so lokacije, kjer vozi več linij in je frekvenca avtobusov gosta že danes, zraven pa so tudi postaje MBajka," razlaga Šmigoc.

Parkirišče pod Koroškim mostom
Andrej Petelinšek

Dražji vrtci, a višja tudi subvencija občine

Za 18 odstotkov bi se predvidoma podražili tudi vrtci, ki jih v Mariboru obiskuje 4200 otrok. Dejansko se bo cena vrtcev povišala bistveno bolj, kar za 38 odstotkov, a bo občina, da ne bi preveč obremenila staršev, povišala tudi subvencije. "Za občane tako tudi po uskladitvi cen ostajajo plačila staršev med najnižjimi v državi," je zagotovila vodja urada za vzgojo in izobraževanje Brigita Gajzer Pliberšek. Da so zdaj vendarle našli rešitev, ki bo sprejemljiva za vse, pa je menil župan Saša Arsenovič. Ob tem velja spomniti, da so svetniki na marčevski seji predlagane podražitve umaknili z dnevnega reda seje.

Cene mariborskih javnih vrtcev bi se po novem predlogu za starše zvišale za 18 odstotkov.
Andrej Petelinsek

To pa še niso vse podražitve, ki jih načrtuje mestna uprava. Ta namreč ponovno predlaga tudi dvig cene pristojbine za čiščenje odpadnih voda na centralni čistilni napravi v Dogošah, kar bi mesečno položnico za povprečno gospodinjstvo, ki porabi deset kubikov vode, podražilo za 3,8 evra. "Trenutna cena ne omogoča pokrivanja stroškov, zato razliko plačuje občinski proračun. V kolikor do uskladitve cene ne pride, bo občina do konca leta plačala že slab milijon evrov. Glede na inflacijo bi lahko cene dvignili še bolj, po preračunih za 32,5 odstotka, vendar smo presodili, da bo tudi ta dvig zadostoval za pokrivanje stroškov," je povedal Mlaker.

Cene gondole bi določal Marprom, in ne več mestni svet

Če bodo mestni svetniki potrdili spremembo, gondola po novem ne bo več delovala kot izbirna gospodarska javna služba, ampak jo bo Marprom izvajal kot tržno dejavnost. Kot je pojasnil Šmigoc, to na vozni red gondole ne bo imelo velikega vpliva, saj jih k zagotovitvi ustreznih voznih redov sili zakonodaja. Bi pa to prineslo pomembno spremembo pri odločanju o cenah. Zdaj namreč cene voženj z gondolo potrjuje mestni svet, v prihodnje bi jih postavljal Marprom sam.

Povratna vozovnica za gondolo bi namesto dosedanjih šest stala 14 evrov.
Sašo Bizjak

Nove cene bi lahko v veljavo stopile že z junijem, po trenutnih preračunih pa naj bi se povratna vozovnica iz sedanjih šest evrov podražila na 14 evrov, medtem ko smo neuradno izvedeli, da naj bi enosmerna po novem stala devet evrov (zdaj štiri). "Imamo tudi že pripravljen vozni red za junij in julij, ko bo gondola vozila med 7. in 19. uro ob polni uri, za potrebe Bike parka pa krožila neprekinjeno med 10. in 18. uro. Avgusta in septembra gondola zaradi gradnje vmesne postaje ne bo vozila, namesto nje bodo vozile ostale žičniške naprave, zimski vozni red pa bomo pripravili oktobra," napoveduje Šmigoc.

Da bi s tem Marprom prisilili, da se obnaša bolj tržno, je menil Arsenovič: "Vsekakor bodo razmišljali bolj smelo kot zdaj, ko razliko med prodanimi vozovnicami in stroški plačuje proračun." Se pa pri tem postavlja vprašanje, ali po izvzemu gondole iz sistema gospodarske javne službe Marpromu še pripada koncesija, ali pa bo za upravljanje občina morala izdati nov razpis za koncesionarja.

Mestna uprava proti amandmajem za Dvorakovo

Mestni svet bo odločal tudi o odloku o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za območje Dvorakove, kjer namerava Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor graditi stanovanja za mlade. Kot je znano, so štiri svetniške skupine k odloku pripravile kar enajst amandmajev, a se mestna uprava z večino ne strinja.

Mariborski mestni svet
Igor Napast

"Predlagani amandmaji akt mestoma spreminjajo v tolikšni meri, da bi bila potrebna vrnitev postopka v javno obravnavo in ponovno pridobivanje mnenj, zato menimo, da se akta, v kolikor bodo izglasovani, ne sme sprejeti. Spet drugi se nanašajo na vsebino, ki doslej v postopku sploh ni bila omenjena. Postopek sprejemanja akta pa je tak, da omogoča razpravo samo na podlagi prejetih pripomb, kakršnekoli druge spremembe niso dopustne. Tak je amandma, po katerem bi se objekt namenil izključno gradnji stanovanj, kar je iz našega vidika sporno, ker nas sili, da tudi v pritličje bloka umestimo stanovanja. To je problematično predvsem zato, ker bi bila ta stanovanja premalo osončena, hkrati pa v objekt ne bi smeli umeščati dejavnosti družbene infrastrukture, kar pomeni, da v blok, namenjen mladim, kasneje ne moremo denimo umestiti enote vrtca, dnevnega centra aktivnosti ali kaj podobnega," je pojasnila vodja sektorja za urejanje prostora Maja Reichenberg Heričko.

Želite dostop do Večerovih digitalnih vsebin?
Izberite digitalni paket po vaših željah in si zagotovite dostop do spletnih vsebin na vecer.com že za 1,49 €
Želim dostop

Sposojene vsebine

Več vsebin iz spleta