(FOTO) Novi lastnik Dvorca Betnava v Mariboru posekal ogromno dreves. Kdo je kupec in kaj (še) namerava?

Nina Ambrož Nina Ambrož
05.01.2023 02:00
Do knjižnice priljubljenih vsebin, ki si jih izberete s klikom na ♥ v članku, lahko dostopajo samo naročniki paketov Večer Plus in Večer Premium.
NAROČI SE
Glasovno poslušanje novic omogočamo samo naročnikom paketov Večer Plus in Večer Premium.
NAROČI SE
Poslušaj
V okolici betnavskega dvorca so posekali ne zgolj samoniklo grmičevje, ampak ogromno dreves, kar je osupnilo nemalo ljudi, ki se tam pogosto sprehajajo.
Sašo Bizjak

Okolica betnavskega dvorca v Mariboru, ki propada že nekaj let in je zanemarjena, zarasla, je začela dobivati drugačno, bolj golo podobo. Pred dnevi so posekali ne zgolj samoniklo grmičevje, ampak ogromno dreves, kar je osupnilo nemalo ljudi, ki se tam pogosto sprehajajo. V iskanju odgovorov, kaj se dogaja in kaj je vzrok za tako radikalen poseg, smo naleteli na zanimive informacije. Med drugim na podatek, da se je spremenilo lastništvo nepremične. Dvorec Betnava zdaj obvladuje podjetje z enakim imenom - Dvorec Betnava iz Maribora. Lastnik je Miha Bezjak, ki ima zaledje v družinskem logističnem in transportnem podjetju F.A. Maik iz Voličine, kjer je Bezjak prokurist. Načrti so skrivnost, a so prve spremembe opazne.

Novi lastnik je pristopil k sanaciji grajske okolice, ker želi prispevati k urejenosti območja.
Sašo Bizjak

Namen ureditev, a veliko neznank

Zakaj in kako je Miha Bezjak kupil baročno graščino s parkom, ne želi razkriti. Se pa ve, da je F.A. Maik stabilno, kapitalsko solidno podjetje, kar kažejo tudi finančne baze podatkov. Po dogovarjanju, da bi se srečali in pogovorili v živo, Bezjak ni našel časa. Na vprašanja, ki jih je želel vnaprej, je odgovoril pisno, delno in na kratko, telefona ni več dvigoval. Potrdil je, da je novi gospodar in lastnik "zaključene celote zemljišč na območju Dvorca Betnava. Dolgoročni načrti še niso definirani in so odvisni od številnih dejavnikov, ki niso izključno v domeni lastnika zemljišč." O sodnem sporu, ki teče med njegovim podjetjem Dvorec Betnava, ustanovljenim julija 2021, in družbo Ustvarjalne poslovne rešitve Boštjana Zemljiča, ki je bila do lani lastnica nepremičnine, potem ko ga je kupila iz stečajne mase propadle nadškofije, ni napisal nič. Iz javno dostopnih evidenc je mogoče razbrati le, da gre za ničnost pogodbe.

Varstvo parka pri gradu Betnava ima več kulturnovarstvenih vsebin kot naravovarstvenih. Statusa gozdne površine nima. Vendar velja izpostaviti, da je območje razglašeno za kulturni spomenik državnega pomena in je zavarovano z posebnim odlokom. Izjemna platana ima status naravne vrednote in zanjo velja poseben režim varovanja. Je druga najdebelejša v Sloveniji, v fotografskem natečaju je bila razglašena za najlepše drevo Maribora.

Bezjak zatrjuje, da je "kot lastnik z namenom zagotavljanja varnosti pristopil k sanaciji grajske okolice, ker želi prispevati k urejenosti območja. Pred začetkom sanacije je družba Dvorec Betnava od pristojnih služb pridobila potrebna soglasja."

Sašo Bizjak

Sečnja propadlega drevja

Podjetje je za posek resda imelo soglasja pristojnih institucij - tako Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS) kot naravovarstvenikov, vendar jih o izvedbi ni obvestilo. "Da se izvaja sečnja, smo bili obveščeni, ko je bila ta že končana," se čudi Miran Krivec, konservatorski svetnik iz mariborske enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. "Da dela izvajajo, smo izvedeli 21. decembra 2022, in da odzivi s terena niso pozitivni," je pripomnil Samo Jenčič iz mariborske enote Zavoda RS za varstvo narave (ZRSVN). Če ni nujno zapovedano, je vsaj priporočljivo in dostojno, da je širša javnost seznanjena s tako drastičnimi posegi v prostor, menita sogovornika. Takšna je običajna praksa, ki naj bi jo spoštovali vsi gospodarji.

Sašo Bizjak

Krivec pojasnjuje, da je bila v parku ob Betnavskem dvorcu "predvidena sanitarna sečnja propadlega drevja zaradi večletnega nevzdrževanja. Ob skupnem ogledu ZVKDS, ZRSVN, Zavoda za gozdove Slovenije in predstavnika lastnika je bil določen obseg sečnje." Na ogledu maja lani so s pikami označili in za odstranitev izbrali suha drevesa ali tista, ki so bila v poznih fazah sušenja, polomljena, nevarna, neperspektivna in tista, ki so hirala zaradi močnega napada omele, našteva naravovarstvenik. "Vseh naštetih dreves je bilo ogromno," poudari Jenčič.

Sašo Bizjak

Park desetletja prepuščen zaraščanju

P​ark je bil desetletja prepuščen naravnemu zaraščanju, prejšnja lastnika Zemljič in Cerkev nista vanj vlagala nič. "V parku na otoku so bila vzdrževalna dela izvedena zadnjič v začetku devetdesetih let, ko so bila narejena nujna dela (posek suhih in nevarnih dreves) in urejen parterni del parka v vzhodni polovici. Ta je živel - životaril nekaj let, potem pa se je začelo območje zaraščati, samorasli javori na njem (ti so v vrstni sestavi prednjačili) so zrasli že do višine pet ali šest metrov," razmere oriše Jenčič.

Krivec in Jenčič poudarjata, da so novemu lastniku dvorca naložili pogoje. Seka lahko v zimskem času in točno določena drevesa. Pri tem mora zaščititi zdrava drevesa, zlasti veliko platano, tla in podrast. "Pri spravilu lesa z otoka je treba zaščititi glineno oblogo vodnega jarka pred morebitnimi poškodbami," navaja ZVKDS.

Sašo Bizjak

Izvedba in stanje na terenu

Ali je bilo to upoštevano, kdo je izvajal sečnjo in kako strokovno je bila izvedena, so bistvena vprašanja, ki terjajo jasne odgovore. Miha Bezjak molči. Predstavniki zavodov si stanja na terenu še niso podrobno ogledali.

Konservator Krivec ocenjuje, da sta bila "čas in način izvedbe primerna in pravilna. Ker ob označevanju dreves določenih za odstranitev niso bili označeni tudi štori, ujemanja med predvidenim in izvedenim ni mogoče natančno določiti," omeni kočljivo situacijo. Boris Klemenčič iz Zavoda za gozdove zagotavlja, da je bilo delo opravljeno profesionalno in pod nadzorom. Ker prijateljuje z Marjanom Bezjakom, direktorjem družbe F. A. Maik, tako pove sam, je bil kot poznavalec gozdarske stroke prijateljsko angažiran pri sečnji v parku betnavske graščine. "Lastnik ima pozitiven odnos in dobre namene," Klemenčič sklene, da ni razlogov za vznemirjanje.

Želite dostop do Večerovih digitalnih vsebin?
Izberite digitalni paket po vaših željah in si zagotovite dostop do spletnih vsebin na vecer.com že za 1,49 €
Želim dostop

Sposojene vsebine

Več vsebin iz spleta