Nasprotovanje deponiji: Velenjskih svetnikov podpisi krajanov Stare vasi ne zanimajo

Rozmari Petek Rozmari Petek
23.05.2023 06:00
Do knjižnice priljubljenih vsebin, ki si jih izberete s klikom na ♥ v članku, lahko dostopajo samo naročniki paketov Večer Plus in Večer Premium.
NAROČI SE
Glasovno poslušanje novic omogočamo samo naročnikom paketov Večer Plus in Večer Premium.
NAROČI SE
Poslušaj
Rozmari Petek

Kar tri skupine občanov so včeraj veliko stavile na dejstvo, da se bodo zjutraj na redni občinski seji v prostorih Mestne občine Velenje zbrali svetnice in svetniki. Krajani Stare vasi so ravno zato pol ure pred sejo sklicali novinarsko konferenco, na kateri so ponovno izpostavili problematiko širjenja deponije in hkrati ovrgli očitke, ki jih je na njihov račun minuli teden izrekel župan Peter Dermol. Zaman so upali, da se bo kdo izmed svetnikov ustavil in o tem spregovoril tudi na seji. Kot tudi, da bo kdo z občine vendarle prevzel 329 zbranih podpisov krajanov Stare vasi, ki si širjenja deponije, predvsem pa umeščanja novih komunalnih in drugih dejavnosti na to območje, kot denimo razgradnjo avtomobilov, ne želijo. Slednje so tako sami odnesli kar na vložišče.

Prav veliko krajanov Stare vasi se sicer pred občino ni zbralo. Med njimi ni bilo predsednice krajevne skupnosti Stara vas Mire Tepej. Z občine so namreč dan pred sejo javnosti sporočili, da zaradi primera širitve deponije v petek kar na Mestni občini Velenje sklicujejo nov Zbor krajanov Stare vasi. "V zadnjih dneh se v javnosti pojavljajo različne informacije, ki se dotikajo prostorskega razvoja in projektov v Krajevni skupnosti Stara vas. Ker se zavedamo, da sta vključenost in sodelovanje krajanov pomemben del razvoja lokalne skupnosti, smo v dogovoru s predsednico krajevne skupnosti sklicali Zbor krajanov Stara vas, na katerem želimo krajankam in krajanom predstaviti načrtovane aktivnosti, projekte in pogled Mestne občine Velenje na razvoj Krajevne skupnosti Stara vas," so zapisali v vabilu. "Verjamemo, da bomo s poglobljeno razpravo, izmenjavo mnenj in informacij poiskali ustrezne rešitve, ki bodo nudile kakovostno bivalno okolje in hkrati omogočale nadaljnji družbeni in gospodarski razvoj našega mesta," so še dodali.

Krajani Stare vasi so se pol ure pred začetkom redne seje zbrali pred občino.
Rozmari Petek

Ponovitev "Rakove goše"

Kakovostnih rešitev si želijo tudi člani Prve civilne iniciative Stara vas. "Delujemo malo več kot 14 dni in smo glede svojih namenov in pogledov od začetka popolnoma transparentni. Nikakor ne prejudiciramo, ampak naše mnenje o neprimernosti posega temelji na uradni dokumentaciji, ki nam je dostopna," sta v imenu zbranih izpostavila Gregor Gojević in Ina Kukovič Borovnik. "Niti kot civilna iniciativa, niti kot posamezniki nismo nikoli izjavili, da se že sekajo drevesa. Izrazili pa smo utemeljeno bojazen, da se ne ponovi zgodba tako imenovane Rakove goše, nekdaj gozda s posebnim pomenom, ki mu je na pobudo naročnika gospoda Tomaža Ročnika Mestna občina Velenje spremenila namembnost v stavbno zemljišče. Posek gozda se je izvedel, gradbena dela se niso izvedla. Tam je sedaj že več let degradirana in neurejena pušča," sta opozorila sogovornika.

Na koncu sta jedrnato strnila, kaj za njih absolutno ni sprejemljivo in kaj je. "Nasprotujemo vnašanju v prostor novih industrijskih dejavnosti z izrazitimi vplivi na okolje, kot so predelava odpadnih surovin, razgradnja avtomobilov in parkiriščem za gradbeno mehanizacijo. Ne nasprotujemo dejavnostim, potrebnim za delovanje deponije komunalnih odpadkov v sedanjem obsegu in v za to predvidenem časovnem roku. Pogojno sprejemamo vnašanje mehkih, zelenih dejavnosti v spodnji, neporaščen del zemljišča, nekdanji glinokop," sta povzela. Občini sta predala tudi pobudi, ena od njih je ureditev mestnega gozda, ki ga Velenje nima. "Danes nismo tukaj, ker bi želeli gojiti zamere, ampak želimo aktivno soustvarjati naslednje korake. V tem kratkem času smo videli, da je za kvaliteto in razvoj mesta še veliko idej in razmišljanj, ki niso bila še slišana," sta še izpostavila.

Bodo le dočakali odškodnine?

In medtem ko v Stari vasi upajo, da so se v uradni postopek odločanja vključili dovolj zgodaj, da lahko še vplivajo na odločitve, so ta vlak v veliki meri zamudili sosedje načrtovane širitve kamnoloma Paka. Za ta primer je bil pred svetniki že osnutek odloka o občinskem prostorskem načrtu za to območje. Svetniki SDS so sicer predlagali, da se ta točka črta z dnevnega reda seje. "Menimo, da predlog sklepa ne upošteva pripomb območja Paka. Predlagamo, da se za primer vzame dobra praksa občine Divača, ki je s krajani podpisala sporazum, v katerem so se uredila vsa medsebojna razmerja in določili načini izračunavanja in višine pravične odškodnine. Mestna občina Velenje mora delati za občane. Ljudje tam morajo dobiti pošteno odškodnino. Življenjski pogoji se jim ne smejo poslabšati na račun letne koncesijske premije," je v imenu SDS izpostavil Simon Dobaj. "V delu, da odloka ni mogoče končno sprejeti, dokler niso urejena razmerja, z vami soglašam. Ne strinjam pa se, da so ta razmerja urejena med lokalno skupnostjo in občani," je komentiral župan. "Od podjetja RGP pričakujem, da bo našel sporazum s krajankami in krajani Paka. Moj predlog je, da to vseeno danes obravnavamo, damo pripombe, sprejmemo in hkrati sprejmemo dodaten sklep, da bi predlog obravnavali šele takrat, ko bodo medsebojna razmerja urejena."

Predstavnikov Stare vasi ni bilo na seji. So pa zadaj sedeli člani Ljudske iniciative Velenje, ki so zbrali 1600 podpisov peticije, s katero želijo vplivati na trenutno stanje v Zdravstvenem domu Velenje. V ponedeljek popoldan so se na svetnike obrnili s prošnjo, naj glede na to, da občina njihove pobude ne bo uvrstila na dnevni red seje, sami predlagajo razširitev dnevnega reda seje, ki je na eni od točk imenovala nove člane v Svet zavoda Zdravstveni dom Velenje. Želeli so, da se razprava razširi tudi na razpravo o peticiji, ki zahteva odstop celotne uprave ZD Velenje in vseh njenih svetovalcev ter transparentno in kompetentno postavitev novega sveta zavoda, a se v njihovem imenu ni oglasil niti eden od svetnic in svetnikov.

Želite dostop do Večerovih digitalnih vsebin?
Izberite digitalni paket po vaših željah in si zagotovite dostop do spletnih vsebin na vecer.com že za 0,78 €
Želim dostop

povezani prispevki

Sposojene vsebine

Več vsebin iz spleta