Omejitev županskih mandatov: Pirati nad večne župane in lokalne šerife

Timotej Milanov Timotej Milanov
28.04.2023 05:15
Do knjižnice priljubljenih vsebin, ki si jih izberete s klikom na ♥ v članku, lahko dostopajo samo naročniki paketov Večer Plus in Večer Premium.
NAROČI SE
Glasovno poslušanje novic omogočamo samo naročnikom paketov Večer Plus in Večer Premium.
NAROČI SE
Poslušaj
Jasmin Feratović: "Zbrali smo že okoli 2500 podpisov. Dobivamo veliko klicev o problematičnem delovanju večnih županov." 
Sašo Bizjak

Piratska stranka Slovenije je sprožila pobudo za dopolnitev zakona o lokalnih volitvah, s katero bi omejili županske mandate na največ dva zaporedna mandata. "Glavni cilj zakona je zmanjšanje nepotizma in korupcije na lokalni ravni ter krepitev demokracije, ki jo ogroža prevelika akumulacija moči obstoječih županov," so ob začetku zbiranja podpisov zapisali Pirati, ki opozarjajo, da je problematičnost tako imenovanih "večnih županov" v Sloveniji po zadnjih lokalnih volitvah izpostavil tudi Kongres lokalnih in regionalnih oblasti Sveta Evrope. "Ta poziv nikakor ni presenetljiv, saj je na lokalnih volitvah vseh šest "večnih županov", ki so kandidirali že za svoj osmi zaporedni mandat, tega tudi osvojilo. Še sedem pa je županov, ki občine vodijo že od leta 1998 in so tokrat osvojili sedmi zaporedni mandat. Še mnogo več je takih, ki so bili izvoljeni že svoj četrti ali peti zaporedni mandat. Zaskrbljujoč je tudi podatek, da so volivci v kar 51 občinah lahko volili le za enega kandidata. V skoraj vsaki četrti občini torej demokracije sploh ni bilo," opozarjajo Pirati, ki morajo za uspešno vložitev pobude do junija zbrati vsaj 5000 podpisov. Sekretar stranke Jasmin Feratović pravi, da so že zbrali okoli 2500 podpisov. Kot še pove, dobivajo veliko klicev predvsem od ljudi v vzhodnem delu Slovenije, predvsem iz manjših občin, kjer je več primerov dolgoletnih županov. "Iz občin, kot so Gornji Petrovci, Rogaška Slatina in Cerklje na Gorenjskem, se nam javljajo zelo motivirani posamezniki, ki nam pošiljajo razne informacije o tem, kaj se je dogajalo v njihovi občini. Nabira se ogromno zgodb o problematičnem delovanju tamkajšnjih županov."

Zagorc: Omejitev verjetno izvedljiva, a ne brez realnih osnov

Profesor ustavnega prava na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani dr. Saša Zagorc meni, da je glede tega kot prvo pomembno vprašanje skladnosti z ustavo, potem pa še vprašanje smiselnosti takšne omejitve. "Če že vnaprej predpišemo, da nekdo ne sme biti izvoljen za župana več kot dvakrat ali trikrat zaporedoma, to pomeni, da vnaprej omejimo možnost tudi nekomu, ki dobro dela. Ustavno sporno to sicer najverjetneje ni, če bi to določili z zakonom, če bi za to obstajali nujni in prepričljivi razlogi in če bi dopustili možnost vnovičnega kandidiranja po premoru, da torej te možnosti ne bi trajno onemogočili. Je pa težko povedati, ali je to smotrno." Prav tako bi bilo potrebno v tem primeru izkazati upravičen razlog za takšno omejitev, dodaja Zagorc: "Verjetno bi morale biti opravljene analize, iz katerih bi izhajalo, da župani, ki več mandatov zasedajo ta položaj, redoma kršijo recimo pravila o integriteti, ali da so občine, ki jih vodijo, pretirano zadolžene. Omejitev mandatov samo zato, ker se nekomu to zdi v redu, pa bi bila vprašljiva. Kot rečeno, bi omejitev verjetno bila izvedljiva, a morajo za to obstajati realne osnove." Zagorc pri tem poudarja, da je župane, ki ne delajo dobro, načeloma vedno možno zamenjati na vsakokratnih volitvah: "Treba je ustvariti okolje, v katerem župani, ki domnevno slabo delajo, ne bodo uspeli na naslednjih volitvah. To povzema tudi angleška fraza, ki se jo pogosto uporablja za uveljavljanje odgovornosti kot bistveni element v demokraciji: "Throw the scoundrels out!" Če so vendarle izvoljeni, očitno volivci menijo, da so dobri, in župani uživajo podporo. Vsak volivec pa ima tudi možnost, da se takemu županu na volitvah zoperstavi kot protikandidat."

Toplak: Vsaka občina bi lahko sama urejala vprašanje mandatov

"Omejitve mandatov so v svetu najpogostejše pri predsednikih in ustavnih sodnikih. Nekatere države omejujejo tudi število mandatov poslancev, županov, občinskih svetnikov ali sodnikov," pravi dr. Jurij Toplak, profesor na Alma Mater Europaea in univerzi Fordham v New Yorku. "Ker gre pri omejitvi mandata župana za vprašanje lokalne samouprave, torej za vprašanje, ki zadeva le občino, bi bilo smiselno, da vsaka občina sama ureja omejitev mandatov. Tak poseg v mandate bi bil blažji od tega, kar predlaga Piratska stranka. Zakon bi lahko določal, da občina s statutom lahko ureja omejitev županskega mandata. Tista, ki bi želela omejiti mandat, bi ga omejila. Takšna svoboda občin bi bila skladna z ustavo. Poznajo jo tudi druge države, na primer ZDA," še pove Toplak.

Profesorja politologije na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani dr. Miro Haček in dr. Simona Kukovič menita, da omejitev županskih mandatov za Slovenijo ne bi bila smiselna. V javno objavljenem stališču med razlogi za to med drugim navajata, da bi omejitev skoraj zagotovo privedla do pojava takoimenovanih slamnatih županov: "Kjer bi v danem trenutku aktualni župan mentoriral prihodnjega župana, ki bi ga formalno zamenjal na županski funkciji. Takšen sistem, kjer bi občino de facto vodil prejšnji župan iz sence, še posebej, če bi bil imenovan za (poklicnega) podžupana, bi bil izjemno škodljiv, saj bi se trenutno relativno transparentno vodenje občin lahko spreobrnilo v zgodbe o političnem botrstvu in izmikanju odgovornosti, kar bi zagotovo povzročilo rušenje zaupanja volivcev v sistem lokalne samouprave."

Jurij Toplak: "Ker gre za vprašanje, ki zadeva le občino, bi bilo smiselno, da vsaka občina sama ureja omejitev mandatov."
Sašo Bizjak

Pobudi nasprotujejo tudi v Skupnosti občin Slovenije (SOS), kjer menijo, da gre za preusmerjanje pozornosti in da je lokalna samouprava eden redkih dobro delujočih sistemov v državi. Predsedujoči SOS in župan Občine Kočevje dr. Vladimir Prebilič pravi, da se s stališčem SOS strinja tudi velika večina slovenskih županov, bodo pa maja o tem opravili tudi razpravo. "Za zdaj je prevladujoče mnenje, da ni posebne potrebe po omejevanju mandatov, ker je tako imenovanih večnih županov v 212 občinah sorazmerno malo. Da bi spreminjali zakonodajo za tistih deset županov, je pa morda pretiran ukrep. Več bi bilo treba delati na tem, da se ljudje odločijo za kandidaturo in da župane, ki so označeni za lokalne šerife ter so problematični, procesirajo za to pristojne institucije." Prebilič tudi sam meni, da če nekdo ne dela dobro ali celo protizakonito, je to treba urediti na drugih instancah: "Mi pa hočemo preko tega zakona rešiti problem, ki izhaja iz nečesa drugega."

Kovač: Za omejitev, a podaljšanje mandata na šest let

"Že danes imajo nekatere občine težave, da imajo na volitvah samo enega županskega kandidata. Interes za to upada, saj kot župan prevzemaš veliko odgovornost, glede na plačilne razrede pa plačilo ni vedno temu ustrezno. Bojim se, da potem nekatere občine več sploh ne bi imele kandidatov," pravi župan Mestne občine Murska Sobota Damjan Anželj, ki dodaja, da bo spoštoval zakonodajo, kakršna koli bo sprejeta. Nekdanji župan Mestne občine Slovenj Gradec Andrej Čas meni, da bi bila omejitev mandatov smiselna: "S tem bi se tudi onemogočil klientelizem, ki lahko nastane ob predolgem opravljanju funkcije." A hkrati poudarja, da bi moral v tem primeru županski mandat trajati pet let: "Dva štiriletna mandata sta premalo zaradi izvedbe projektov. Zadeva bi morala biti vezana na evropsko finančno perspektivo, ker se na tej podlagi pripravljajo in izvajajo projekti." Župan Mestne občine Celje Matija Kovač verjame, da za uspešno delovanje demokratičnih procesov ni pomembna le večinska podpora, pač pa tudi menjavanje ljudi na položajih: "Glede na naravo dela in trajanje procesov menim, da bi bila primerna omejitev na največ tri mandate oziroma na dva mandata in podaljšanje županskega mandata na šest let."

Želite dostop do Večerovih digitalnih vsebin?
Izberite digitalni paket po vaših željah in si zagotovite dostop do spletnih vsebin na vecer.com že za 1,49 €
Želim dostop

Sposojene vsebine

Več vsebin iz spleta