Črpanje evropskih sredstev: Za več zelenih ukrepov bo manj denarja

Darja Kocbek Darja Kocbek
29.03.2023 06:00
Do knjižnice priljubljenih vsebin, ki si jih izberete s klikom na ♥ v članku, lahko dostopajo samo naročniki paketov Večer Plus in Večer Premium.
NAROČI SE
Glasovno poslušanje novic omogočamo samo naročnikom paketov Večer Plus in Večer Premium.
NAROČI SE
Poslušaj
Za zmanjševanje poplavne ogroženosti ter zmanjševanje tveganja za druge podnebno pogojene nesreče bo na voljo 45 in ne več 55 milijonov evrov.
Andrej Petelinšek

Slovenija ima po novem izračunu Evropske komisije iz evropskega mehanizma za okrevanje in odpornost, ki je bil vzpostavljen kot pomoč državam pri okrevanju po pandemiji covida-19, na voljo 286 milijonov evrov manj nepovratnih sredstev, kot je bilo predvideno ob potrditvi nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost (NOO) julija 2021. Na podlagi tega izračuna je vlada pripravila predlog projektov oziroma ukrepov, ki jih namerava delno ali v celoti črtati. Kateri projekti oziroma ukrepi bodo dejansko črtani, bo v največji meri odvisno od Evropske komisije, ki ima po usklajevanjih končno besedo.

V vladi pojasnjujejo, da so pri identifikaciji ukrepov, za katere predlagajo črtanje ali zmanjšanje zneska predvidenih sredstev, predvsem upoštevali, ali posamezen ukrep prispeva k zelenim in digitalnim ciljem in ali je ukrep izvedljiv glede na načrtovano časovnico in vsebino.

Manj za zeleno izobraževalno infrastrukturo, oskrbo z vodo, prenovo stavb

Projekt z najvišjim zneskom, ki je predlagan za črtanje, je ozelenitev izobraževalne infrastrukture v Sloveniji. Zanj je v veljavnem NOO predvidenih 71,6 milijona evrov. Za projekte oskrbe in varčevanja s pitno vodo namesto predvidenih 33,7 milijona evrov predlaga le še 6,7 milijona evrov. Za 20 milijonov evrov, na 66,1 milijona evrov, namerava zmanjšati znesek za trajnostno prenovo stavb.

Če bo predlog vlade sprejet, v novi različici NOO ne bo več sredstev za financiranje naložb v povečanje energetske učinkovitosti v gospodarstvu. V veljavnem NOO je zanje predvidenih 5 milijonov evrov. Za zmanjševanje poplavne ogroženosti ter zmanjševanje tveganja za druge podnebno pogojene nesreče je v veljavnem NOO na voljo 55 milijonov evrov. Vlada bi ta znesek znižala za 10 milijonov evrov, na 45 milijonov evrov.

Manj za razogljičenje ob prehodu v krožno gospodarstvo

 

Med naložbami, ki naj bi pripomogle k zelenemu prehodu, vlada predlaga znižanje zneska za celoviti strateški projekt razogljičenja Slovenije preko prehoda v krožno gospodarstvo. Zanj bi namesto 20 milijonov evrov namenila 17 milijonov evrov. Znesek za dokončane projekte za podporo podjetjem pri prehodu na krožno gospodarstvo želi znižati za 9 milijonov evrov, na 21 milijonov evrov. Za dekarbonizacijo, produktivnost in konkurenčnost podjetij bi namesto 138,5 milijona evrov namenila 128,4 milijona evrov.

S področja digitalizacije bi znesek za digitalizacijo železniške in cestne infrastrukture zmanjšala za 8 milijonov evrov, na 12,1 milijona evrov. Črtati želi projekt za vzpostavitev infrastrukture v hibridnem oblaku na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, za katerega je v veljavnem NOO predvidenih 2,5 milijona evrov, pa sredstva za čezmejne in večdržavne projekte - Evropska infrastruktura za storitve blokovnih verig, za katere je v veljavnem NOO prav tako predvidenih 2,5 milijona evrov.

Evropska komisija sredstva za izvedbo NOO nakaže po tem, ko država članica izpolni mejnike in cilje, ki so določeni v načrtu. Ker je vlada ocenila, da predvidenih mejnikov in ciljev ni mogoče uresničiti, predlaga tudi črtanje projekta za ustanovitev obnovljivega sklada za energetsko prenovo stavb javnega sektorja.

Želite dostop do Večerovih digitalnih vsebin?
Izberite digitalni paket po vaših željah in si zagotovite dostop do spletnih vsebin na vecer.com že za 1,49 €
Želim dostop

povezani prispevki

Sposojene vsebine

Več vsebin iz spleta