Vsak sistem, stroj in omrežje potrebuje inteligenco

Jože Polh
17.05.2023 08:14
Do knjižnice priljubljenih vsebin, ki si jih izberete s klikom na ♥ v članku, lahko dostopajo samo naročniki paketov Večer Plus in Večer Premium.
NAROČI SE
Glasovno poslušanje novic omogočamo samo naročnikom paketov Večer Plus in Večer Premium.
NAROČI SE
Poslušaj
Shutterstock

Inteligentno upravljanje, načrtovanje in poraba virov so recepti, na katere stavijo tako pametne tovarne kot pametna omrežja.

Tehnologije interneta stvari so že na delu v panogi energetike. Glede na ugotovitve raziskave podjetja MarketsandMarkets bo vrednost trga interneta stvari (IoT) v energetskem sektorju v obdobju 2021-2025 rasla z 11,8-odstotno stopnjo rasti. To pomeni, da bo panoga energetike postala bolj povezana, inteligentnejša in učinkovitejša – skratka boljša in naprednejša. Uporaba senzorjev je energetskim podjetjem omogočila spremljanje temperatur v realnem času, poenostavitev aplikacij in nadzor na daljavo. Analitika jim omogoča globlje vpoglede v vzorce porabe energije – v industriji in med domačimi odjemalci. Glavna dejavnika, ki spodbujata rast interneta stvari v energetskem sektorju, sta upravljanje podatkov in raba prilagodljivih sistemov, ki temeljijo na internetu stvari. Vključitev interneta stvari elektrodistribucijskim podjetjem pomaga zmanjšati izzive, saj omogoča boljše upravljanje z viri (posebej tistimi, ki niso stalni in povsem predvidljivi – kot sta veter in sonce) ter boljše odzivanje na (nepredvidljive) motnje in težave v omrežju. Aplikacije interneta stvari v energetiki se tako osredotočajo na izboljšanje učinkovitosti sredstev, učinkovito uporabo virov in odpravljanje težav, kar vse vodi bo bolj dobičkonosnega poslovanja, saj elektrodistribucijska podjetja z uporabo sodobne tehnologije preprečijo marsikatero težavo in z njo povezane stroške.

Preoblikovanje panoge energetike s tehnologijami IoT je inovativen način za spodbujanje izboljšane produktivnosti in prepoznavanje vzorcev porabe za zmanjšanje prekomerne porabe pa tudi proizvodnje električne energije. Internet stvari predstavlja skupek naprednih tehnologij, ki z aplikacijami v realnem času in najsodobnejšimi inovacijami izkoriščajo senzorske naprave in povezljivost za pridobivanje uporabnih vpogledov in uporabo kakovostnih podatkov za razvoj novih in naprednih storitev. Poglejmo par primerov.

Spremljanje procesov in optimizacija virov

Uporaba senzorjev v elektrarni ali pa pametni tovarni ponuja avtomatizirano izvajanje procesov in zagotavlja boljše delovanje – delovanje (večinoma) brez napak. Tehnologija interneta stvari operativno okolje ščiti tudi pretirano porabo virov, saj omogoča inteligentno spremljanje procesov. Tako podjetje natančno ve, kaj se dogaja na posameznem stroju, elektrarna pa na vsaki od merjenih komponent. Posledično platforme IoT podjetjem omogočajo spremljanje delovanja (in/ali kakovosti) v realnem času, kar zaposlenim pomaga prepoznati neskladnosti v procesih še preden te prerasejo v večje težave in stroške. Vodje in skrbniki lahko pravočasno sprejmejo ustrezne odločitve in prilagodijo procese za izboljšanje kakovosti in/ali zmanjšanje količine odpadkov.

Analitika na steroidih

Delovanje pametne tovarne ali elektrarne, ki temelji na senzorjih in kakovostnih podatkih v realnem času, prinaša revolucionarne spremembe. Vse skupaj pa še nadgradi napredna analitika, ki odločevalcem omogoča globlje vpoglede v podatke in analize, zakaj se je nekaj zgodilo in kaj bi se lahko zgodilo ob spremembi tega ali onega parametra. Napredni analitični algoritmi v podatkih tudi odkrivajo trende, ki so človeškemu očesu (in umu) nevidni. Prav tovrstno napredno analitiko lahko podjetja vprežejo za namene prediktivnega vzdrževanja strojev, optimizacijo proizvodnje in načrtovanja. Ko je analitika povezana s pametnim merjenjem, pomaga tudi pri napovedovanju natančnih vzorcev proizvodnje ali porabe, s čimer se zmanjša nepotrebna poraba energije in zmanjšajo energetske izgube.

Nove poslovne priložnosti

Internet stvari prinaša nove poslovne priložnosti ter nove in napredne koncepte. Tehnologijo IoT je mogoče uporabiti za izkoriščanje poslovnih koristi in omogočanje pametnih tehnik za boljšo produktivnost in rast poslovanja. IoT je »futuristična« tehnologija, ki podjetjem omogoča spremljanje v realnem času, pametno upravljanje podatkov in analitiko. Nove aplikacije interneta stvari, kot so pametni električni števci, avtomatizacija proizvodnje, stavb in procesov, se vedno pogosteje uveljavljajo, saj so izjemno učinkovite in (bolj) varčne, z deljenjem podatkov naprej v verigi vrednosti pa omogočajo tudi nove poslovne modele in priložnosti – npr. sodelovanje kupca pri personalizaciji izdelka.

Shutterstock

Inteligentno omrežje

Tehnologije interneta stvari so tudi nepogrešljivi sestavni deli sistema pametnega omrežja, ki omogoča nadzor nad pretokom električne energije ali znatno omejevanje porabe energije. Poleg tega usklajujejo obremenitve s proizvodnjo v realnem času ali skoraj v realnem času. Internet stvari je avtomatiziran koncept, ki ponuja stroškovno učinkovit pristop za povezovanje uporabnikov za učinkovito rabo energije. To pomaga tudi pri varčevanju gospodarstva in ohranja energijo ter zmanjšuje njeno trošenje. Prav tehnologije interneta stvari bodo omogočile, da se bodo v električno omrežje kot hranilniki energije vključili električni avtomobili, ki bodo v času krajših mankov proizvodnje elektrike le-to nadomestili, polnili pa se bodo, ko bo elektrike v omrežju preveč ali pa bo njena cena najugodnejša. Raba pametnega omrežja upravljavcem torej omogoča spremljanje v realnem času, hitrejšo obnovo podatkov in boljše upravljanje energije.

Za prihranke gre

Internet stvari v energetiki je napreden proces, ki vključuje načrtovanje in upravljanje vzorcev porabe energije na več področjih. Upravljavcem omogoča, da od začetka prevzamejo popoln nadzor nad podatki o energiji in bistveno optimizirajo procesa njene proizvodnje in porabe ter omogočajo vzpostavitev avtomatiziranega delovanja. V svetu pametnih omrežij in sistemov vsak podatek šteje, saj kakovostni podatki omogočajo znatne prihranke – ne le energije, temveč tudi časa in denarja ter rok zaposlenih.

Trajnost, pisana z veliko začetnico

Vsa sredstva podjetij se po zaslugi interneta stvari lahko »pogovarjajo« med seboj. To pa vodi do bolj natančne proizvodnje ob manjši porabi energije in z manj odpadkov. Ker v pametnih tovarnah obstaja tudi merjenje porabe ogljika v realnem času, je tudi trajnost pisana z veliko začetnico, saj pametna tovarna spodbuja prakse varčevanja z energijo in materialom za trajnostno prihodnost.

Želite dostop do Večerovih digitalnih vsebin?
Izberite digitalni paket po vaših željah in si zagotovite dostop do spletnih vsebin na vecer.com že za 1,49 €
Želim dostop

Sposojene vsebine