Pri izbiri poslovnih partnerjev se ne zanašajte zgolj na svojo intuicijo

Oglasno sporočilo Oglasno sporočilo
01.12.2022 02:06

V dobi digitalizacije je preverjanje bonitete podjetij lahko zelo enostavno, le pravi način je treba izbrati

Do knjižnice priljubljenih vsebin, ki si jih izberete s klikom na ♥ v članku, lahko dostopajo samo naročniki paketov Večer Plus in Večer Premium.
NAROČI SE
Glasovno poslušanje novic omogočamo samo naročnikom paketov Večer Plus in Večer Premium.
NAROČI SE
Poslušaj
Arhiv naročnika

Skoraj vsak poslovnež, ne glede na to, ali je samostojni podjetnik ali predsednik uprave velikega podjetja z več sto zaposlenimi, se je že kdaj znašel v dilemi, ali je izbral pravega poslovnega partnerja. Pri preprostih poslih v manjših okoljih se morda hitro ustno razve, da nekdo ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti ali ima težave pri dobavi materiala oziroma zagotavljanju storitev. Večja podjetja pa lažje skrijejo svoje težave in s seboj v brezno potegnejo še svoje poslovne partnerje. Zato je zelo pomembno, da ima vsakdo, ki sklepa posle, možnost preveriti svoje poslovne partnerje in se ne zanašati zgolj na svojo intuicijo.

Plačilna nedisciplina je velika težava

Ena večjih težav, ki povzročajo negotovost v (zlasti slovenskem) poslovnem okolju, je plačilna nedisciplina, ki še zmeraj velja za globoko ukoreninjeno prakso. Poslovni partnerji plačujejo svoje obveznosti z zamikom, celo po datumu valute, ki je že tako nesorazmerno dolg, saj znaša ne le 30 ali 60, temveč celo 90 ali 120 dni. Tako dolgo čakanje na plačilo za blago ali storitve dobaviteljem povzroča finančne težave, ker vpliva na njihovo likvidnost in denarni tok. V najslabšem primeru – če denimo poslovnega partnerja vmes doleti stečaj – pa lahko ostanejo celo brez plačila.

Zadnje analize kažejo, da je v Sloveniji, glede na zadnje razpoložljive finančne rezultate, več kot 20.300 kapitalsko neustreznih (dolgoročno plačilno nesposobnih) gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov. Za vse predmetne subjekte je posledično, v skladu z zakonom ZFPPIPP, podana tudi domneva insolventnosti.

Zgoraj izpostavljena številka dobi še precej večjo težo, če jo postavimo v ustrezen kontekst oziroma jo primerjamo na primer s številom vseh aktivnih gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v Sloveniji, ki so vsaj enkrat objavili svoje finančne rezultate. Takšnih subjektov je več kot 127.500. Enostavna matematika nam tako pove, da je kapitalsko neustreznih in s tem, po zakonskih kriterijih, dolgoročno plačilno nesposobnih skoraj 16 odstotkov opredeljenih poslovnih subjektov. Z drugimi besedami, statistično gledano skorajda vsak šesti.

Zaradi vsega navedenega velja, da je, bolj kot kadarkoli prej, preverba bonitete poslovnega partnerja dandanes prva in prava odločitev za zmanjšanje tveganja poslovanja.

Tveganje neplačila kot posledica plačilne nediscipline

Primož Potočnik iz Prve bonitetne agencije
Arhiv naročnika

»Tveganje neplačila pri poslovanju s kupci zmeraj obstaja, a ga je mogoče omejiti,« pojasnjuje Primož Potočnik iz Prve bonitetne agencije, katere poslanstvo je razvoj in intenzivno nadgrajevanje lastne spletne bonitetne aplikacije EBONITETE.SI.

Z njo želijo svojim naročnikom omogočiti sodobno, natančno in uporabniku prijazno preverjanje bonitet poslovnih partnerjev tako za Slovenijo kot tudi za tujino.

»Vsako podjetje, ki se teh tveganj zaveda, se praviloma odloči za bonitetno presojo svojih obstoječih in predvsem potencialnih poslovnih partnerjev. Na podlagi bonitetne ocene tako pridobi predstavo o finančni zanesljivosti svojega obstoječega ali potencialnega poslovnega partnerja in se pri tem lahko zanese na strokovno ozadje podane bonitetne ocene, svoje kadrovske in časovne kapacitete pa usmeri k opravljanju svojega osnovnega posla,« še dodaja Potočnik.

Ko je govor o plačilni nedisciplini in povišanem tveganju neplačila, ne gre nikakor zanemariti izdatnega vpliva pandemije koronavirusa, ki je povzročila znatne finančne posledice v svetovnem gospodarstvu. Krizo je dodatno poglobila še ruska invazija v Ukrajini, ki je obremenila okrevanje gospodarstva in spodbudila inflacijo zaradi večjih stroškov hrane in goriva.

Trenutne gospodarske razmere se tako odražajo v vseh aspektih našega življenja, še zlasti pa v poslovnem okolju, zaradi česar so se drastično povečala tako finančna kot nefinančna tveganja poslovanja. Posledično je za vse poslovneže izjemnega pomena, da v trenutnih kriznih časih še dodatno pozornost namenjajo:

 • oceni tveganja (boniteti) poslovnih partnerjev in
 • učinkovitemu upravljanju terjatev ter skrbnemu načrtovanju likvidnosti.

Vsi podatki na enem mestu

Pri »klasični« preverbi bonitete podjetja osnovo običajno pomeni preučitev finančnih podatkov, ki so na voljo v standardnih finančnih izkazih, kot sta bilanca stanja in izkaz poslovnega izida. Finančnim podatkom se nato priključi še nekaj registrskih podatkov, pri čemer med pomembnejše sodijo starost podjetja, dejavnost podjetja in lastništvo podjetja. Ko je govor o tujih podjetjih, je to običajno vse, kar je mogoče pridobiti, zato je tudi določitev bonitetne ocene pri slednjih precej “statična”, saj v večji meri temelji na podatkih, ki se osvežujejo letno.

Na srečo pa v Sloveniji veljajo precej bolj ugodni pogoji za pridobitev najrazličnejših poslovnih podatkov, ki tako omogočajo poglobljeno ter kvalitetno določitev ažurnih bonitetnih ocen.

Poleg registrskih in finančnih so namreč v Sloveniji za poslovne subjekte dostopni tudi številni nefinančni oz. dinamični podatki (blokade TRR, davčno stanje, sodni spori ...), ki so precej bolj ažurni in tako odražajo realnejšo aktualno sliko izbranega poslovnega subjekta. Res pa je, da so omenjeni podatki kredibilni bonitetni agenciji dostopni še v precej širšem obsegu kot splošni javnosti.

Še posebej koristno pa je, če je mogoče vse razpoložljive poslovne podatke pridobiti na enem mestu. Hitrost pridobivanja podatkov je pri poslovnih odločitvah namreč še pomembnejša kot hitrost sklepanja poslov, pri čemer je sprotno (on-line) pridobivanje podatkov v dobi pospešene digitalizacije postalo tudi povsem izvedljivo, in sicer z uporabo aplikacije EBONITETE.SI.

Arhiv naročnika

S prijavo v aplikacijo  EBONITETE.SI [bonitete prijava v sistem] je naročnikom namreč omogočena njena neomejena uporaba, kar med drugim vključuje tudi zmeraj dostopno preverjanje bonitete poslovnih partnerjev, in to na preprost ter uporabniku prijazen način.

Če še niste naročnik in vam je zadeva zanimiva, lahko aplikacijo EBONITETE.SI tudi brezplačno testirate in se tako sami prepričate o odlični uporabniški izkušnji, ki vam jo zagotavlja.

Kako vam uporaba bonitetne aplikacije prihrani skrbi glede neplačnikov

Aplikacija ne zagotavlja zgolj odlične uporabniške izkušnje, temveč ponuja tudi največje število relevantnih in kredibilnih informacij o poslovanju poslovnih subjektov, ki so potrebne za učinkovito sprejemanje optimalnih odločitev in obvladovanje tveganj, predvsem na področju nabave, prodaje, financ, računovodstva ter kontrolinga.

Največja odlika aplikacije EBONITETE.SI je zagotovo ta, da je deležna kontinuiranega razvoja in da v enotni bonitetni oceni podaja kvaliteten zbir številnih finančnih (bilance) in nefinančnih (plačilne navade, blokade, tožbe, davčni dolg itd.) parametrov, ki posamezno podjetje umeščajo v določen razred stopnje tveganja pri poslovanju s tem istim podjetjem.

Zaradi tega je podana bonitetna ocena podjetja zmeraj ažurna, nedvoumna in uporabniku prijazna, kar pomeni, da je razumljiva tudi tistim, ki nimajo poglobljenih finančnih znanj.

Ob tem velja omeniti, da za preverjanje bonitetnih ocen poslovnih partnerjev v sklopu aplikacije EBONITETE.SI obstaja še dodatno varovalo - monitoring, ki pomeni funkcijo obveščanja o vseh spremembah na ravni poslovanja določenega izbranega podjetja oziroma poslovnega partnerja. O vseh spremembah pri izbranih podjetjih je uporabnik aplikacije EBONITETE.SI dnevno obveščen na lasten elektronski naslov v obliki dnevnega informatorja.

Pester nabor poslovnih podatkov omogoča celovito upravljanje s tveganji

Predmet aplikacije EBONITETE.SI in posledično analize so praktično vsi podatki o gospodarskih subjektih, ki jih je mogoče pridobiti z nakupom od pooblaščenih institucij ali pa so ti podatki javno dostopni. Podatki so pridobljeni od AJPES, FURS, Vrhovnega sodišča, Geodetske uprave, Ljubljanske borze, iz internih podatkovnih virov o plačilnih praksah podjetij, pa tudi dnevnega tiska in drugih virov. Ti podatki so predvsem:

 • letni računovodski izkazi,
 • podatki o davčnem dolgu in predlaganju REK-obrazcev,
 • podatki o transakcijskih računih doma in v tujini, o njihovem imetništvu, zaprtju ter blokadah in deblokadah teh računov,
 • podatki o odvzetih identifikacijah za DDV,
 • podatki iz sodnega – poslovnega registra (naziv, naslov, dejavnost, zastopniki, lastniki ali nadzorni svet, spremembe v načinu zastopanja),
 • podatki o začetkih in zaključkih insolvenčnih postopkov in o terjatvah upnikov, ki so v teh postopkih prijavljene,
 • podatki o sodnih narokih in udeleženih podjetjih,
 • podatki o začetih postopkih izbrisa ali prenehanja po skrajšanem postopku,
 • podatki o plačilnih navadah podjetij 

V aplikaciji EBONITETE.SI so zbrani in analizirani predvsem podatki za slovenske poslovne subjekte, za pridobitev poslovnih informacij iz tujine pa so na voljo poglobljena bonitetna poročila za tuja podjetja iz vseh držav sveta.

Na tej točki velja izpostaviti, da je k razvoju aplikacije EBONITETE.SI v prvi vrsti prispevala potreba po minimiziranju tveganja pri poslovanju družbe Prva finančna agencija, katere osnovna dejavnost je odkup terjatev, kar za seboj potegne vsakodnevno upravljanje z znatnim kreditnim tveganjem.

Bonitete svojih partnerjev lahko sedaj preverjate na enak način kot največji »igralci na trgu«

V procesu upravljanja tveganj je pomembno imeti učinkovito podporo, s katero bo marsikatera odločitev lažja in boljša. S tem namenom so v aplikaciji EBONITETE.SI vse poslovne informacije razvrščene pregledno in dostopno, predvsem pa na enem mestu.

Arhiv naročnika

Zanesljivost in usmerjenost k razvoju so prepoznali tudi številni renomirani naročniki aplikacije EBONITETE.SI, med katerimi so poleg uspešnih slovenskih podjetij tudi banke in finančne institucije ter različni subjekti javnega značaja, vključno z razvojnimi skladi oz. »razpisniki« (SRRS, MGRT…), ki pri dodeljevanju spodbud upoštevajo bonitetne ocene, določene po metodologiji Prve bonitetne agencije.

Če tudi vas zanima, kako s tveganjem upravljajo največji poslovni sistemi v Sloveniji, lahko slednje kadarkoli preverite v bonitetni aplikaciji EBONITETE.SI.

Želite dostop do Večerovih digitalnih vsebin?
Izberite digitalni paket po vaših željah in si zagotovite dostop do spletnih vsebin na vecer.com že za 1,49 €
Želim dostop

Sposojene vsebine