​Zakaj je Univerza v Mariboru prava izbira?

Oglasno sporočilo Oglasno sporočilo
22.03.2023 04:05

Univerza v Mariboru je mednarodno priznana institucija, ustanovljena leta 1975 in tako druga največja ter druga najstarejša univerza v Sloveniji.

Do knjižnice priljubljenih vsebin, ki si jih izberete s klikom na ♥ v članku, lahko dostopajo samo naročniki paketov Večer Plus in Večer Premium.
NAROČI SE
Glasovno poslušanje novic omogočamo samo naročnikom paketov Večer Plus in Večer Premium.
NAROČI SE
Poslušaj
Arhiv UM

V njenem sklopu deluje 17 fakultet, ki pokrivajo skoraj vsa področja študija in so razporejene po celotni Sloveniji, kar je tudi posebnost Univerze v Mariboru (Fakulteta za varnostne vede je v Ljubljani, Fakulteta za organizacijske vede v Kranju, Fakulteta za logistiko v Celju, Fakulteta za kmetijsko in biosistemske vede v Hočah, Fakulteta za energetiko v Krškem in Velenju ter Fakulteta za turizem v Brežicah).

Arhiv UM

Veliko podporo študentom pri študiju nudi Univerzitetna knjižnica Maribor in 13 fakultetnih knjižnic, ki imajo na razpolago skupno več kot 1,7 milijonov izvodov gradiva. Del Univerze v Mariboru so tudi Študentski domovi, ki ponujajo 2737 ležišč v sedemnajstih domovih na petih različnih lokacijah v Mariboru: Gosposvetska, Tyrševa, Lent, Smetanova in Gorkega-Quadro (na Taboru).

Za študijsko leto 2023/2024 razpisuje Univerza v Mariboru skupno 4554 vpisnih mest (za redni študij 3769 in izredni študij 785) za 81 študijskih programov, in sicer za 49 univerzitetnih študijskih programov, 29 visokošolskih strokovnih študijskih programov in 3 enovite magistrske študijske programe. Tudi za prihodnje študijsko leto je tako razpisanih več vpisnih mest za redni študij Zdravstvene nege VS, redni študij Splošna medicina EMAG, redni študij Dentalna medicina EMAG ter za redni študij Psihologija UN.

Da je Univerza v Mariboru prava izbira, dokazujejo tudi mednarodne lestvice, kjer se UM redno uvršča med štiri odstotke najuglednejših univerz na svetu. Ohranja tudi priznanje Odličnosti v upravljanju s človeškimi viri v raziskovanju, ki ga je kot prva slovenska univerza prejela že leta 2010, tuji študentje so jo nagradili s priznanjem za dobro počutje tujih študentov na visokošolskih institucijah, je prejemnica nagrade za globalno zadovoljstvo študentov in omogoča Športnikom prijazno izobraževanje.

Arhiv UM

Posebna pozornost se posveča tudi vključevanju študentov v raziskovalno delo in v organe odločevanja ter povezovanju z gospodarstvom tako na področju prenosa znanja in tehnologije v prakso kot na področju povezovanja in mreženja študentov ter diplomantov z delodajalci v smislu prehoda na trg dela. Pri premagovanju učnih ali drugih izzivov na njihovi študijski poti je študentom na voljo Študentsko središče UM. To je skupna podporna točka, ki študentkam in študentom nudi podporo pri odločanju za študij, med študijem, vse do vstopa na trg dela ob zaključku študija. V času študija imajo študenti študijskih programov 1. in 2. stopnje možnost, da se pridružijo kreditno ovrednotenim obštudijskim dejavnostim s področja športa, umetnosti in kulture, raziskav, projektov, prostovoljstva, varovanja zdravja itd. Te učne enote lahko študent​​i izberejo v okviru proste izbirnosti ali kot dodatne učne enote. V kolikor se študentu te obveznosti priznajo v okviru študijskega programa, v katerega je vpisan, se priznane obveznosti in ECTS kreditne točke vštejejo v skupno število ECTS kreditnih točk študijskega programa. V nasprotnem primeru se kreditno ovrednotena obštudijska dejavnost navede kot dodatno opravljena študijska obveznost študenta, ki se mu vpiše v njegovo evidenco individualnih študentovih obveznosti.​

Univerza v Mariboru je prava izbira. To sporočajo tudi zgodbe uspešnih študentov in diplomantov UM.

Preberi si, kaj so povedali:

ZGODBE ŠTUDENTOV IN DIPLOMATOV UM

Želite dostop do Večerovih digitalnih vsebin?
Izberite digitalni paket po vaših željah in si zagotovite dostop do spletnih vsebin na vecer.com že za 0,78 €
Želim dostop

Sposojene vsebine