So na vašem seznamu prioritetnih ciljev tudi nova znanja in dvig izobrazbene ravni

Oglasno sporočilo Oglasno sporočilo
21.03.2023 08:17

Letošnje leto je lahko odlična priložnost za pridobivanje novih znanj in veščin, s katerimi si lahko povečate možnosti svoje zaposljivosti.

Do knjižnice priljubljenih vsebin, ki si jih izberete s klikom na ♥ v članku, lahko dostopajo samo naročniki paketov Večer Plus in Večer Premium.
NAROČI SE
Glasovno poslušanje novic omogočamo samo naročnikom paketov Večer Plus in Večer Premium.
NAROČI SE
Poslušaj
Shutterstock

Vlaganje vase je vselej najboljša naložba, trgovska dejavnost pa ponuja odlične zaposlitvene priložnosti.

Trgovinska zbornica Slovenije v skladu s predpisi in podeljenim javnim pooblastilom na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja izvaja poslovodski izpit za pridobitev naziva Trgovski poslovodja/Trgovska poslovodkinja in s tem pridobitev srednje strokovne izobrazbe (V. raven). Prijava na poslovodski izpit je brezplačna in je mogoča vse leto.

S pridobljenim nazivom Trgovski poslovodja/Trgovska poslovodkinja lahko odrasli sorazmerno hitro pridete do V. ravni izobrazbe, obenem pa osvojite znanja, zaradi katerih boste imeli pomembno prednost pred drugimi iskalci zaposlitve v trgovinski dejavnosti. 

Opravljanje poslovodskega izpita je prilagojeno izobraževanju odraslih, torej kandidatom, ki se poleg zaposlitve in vseh drugih obveznosti, ki jih prinaša življenje, odločijo še za pridobitev novih znanj in višje ravni izobrazbe za potrebe dela, napredovanja ali lažjega iskanja nove zaposlitve. Zaradi navedenih razlogov se kandidati s pomočjo priročnikov ali ostale razpoložljive strokovne literature lahko tudi samostojno pripravljajo na opravljanje izpitov, brez obvezne udeležbe na predavanjih.

Pogoja za pristop k poslovodskemu izpitu sta pridobljena IV. raven izobrazbe, to je srednja poklicna izobrazba katerekoli smeri, in vsaj 3 leta delovnih izkušenj v trgovinski dejavnosti.

Poslovodski izpit je sestavljen iz štirih področij, in sicer iz praktičnega, strokovno-teoretičnega, poslovodno-ekonomskega in pedagoško-andragoškega dela. Vsak posamezni del je sestavljen iz več posameznih izpitov, skupno število izpitov v okviru poslovodskega izpita pa znaša 12.

Za vsak posamezen izpit so v koledarskem letu razpisani trije izpitni roki, pri čemer si kandidat poljubno izbira vrstni red izpitov in razpisani rok, na katerem želi posamezen izpit opravljati. Prva prijava k opravljanju poslovodskega izpita je brezplačna, kotizacijo za opravljanje posameznega izpita pa kandidat poravna ob prijavi na ta posamezni izpit. Za lažjo in kakovostnejšo pripravo na izpit so kandidatom na voljo tudi priročniki, ki jih lahko naročijo na zbornici.

 

Poslovodski izpit sestavljajo naslednji sklopi:

  • Praktični del obsega naslednje izpite: Seminarska naloga z zagovorom, Uporaba elektronskega poslovanja, Poslovno komuniciranje v tujem jeziku - angleščina, Osnove statistike in Poslovna matematika.
  • Strokovno-teoretični del obsega izpite: Poznavanje blaga, Gospodarsko poslovanje s trženjem, Računovodstvo z osnovami poslovnih financ, Psihologija prodaje in Trgovinska zakonodaja.
  • Pedagoško-andragoški del in Poslovodno-ekonomski del se izvajata v obliki samostojnega izpita

Po opravljenem delu poslovodskega izpita kandidat pridobi delno spričevalo o opravljenem posameznem delu, po opravljenih vseh izpitih in delih pa tudi spričevalo o opravljenem poslovodskem izpitu, pridobljeni srednji strokovni izobrazbi ter nazivu Trgovski poslovodja/Trgovska poslovodkinja.

Shutterstock

Na spletni strani TZS ali pri svetovalcu za področje izobraževanja na zbornici lahko vsak kandidat pridobi še podrobnejše informacije o vsakem posameznem izpitu, izpitna vprašanja, cenik in aktualen razpis izpitnih rokov za leto 2023, zato vljudno vabljeni k prijavi.

Vabimo vas torej, da se tudi vi pridružite več sto kandidatom, ki so do sedaj na Trgovinski zbornici Slovenije z opravljenim poslovodskim izpitom pridobili srednjo strokovno izobrazbo (V. raven), naziv Trgovski poslovodja/Trgovska poslovodkinja in možnost nadaljevanja izobraževanja.

Želite dostop do Večerovih digitalnih vsebin?
Izberite digitalni paket po vaših željah in si zagotovite dostop do spletnih vsebin na vecer.com že za 1,49 €
Želim dostop

Sposojene vsebine